phone

App2u: Auditoria i anàlisi d'una web WordPress

Auditoria web i estratègia SEO per App2u, experts en Apps per empreses.
Auditoria, SEO i SEM per App2u

Experts en desenvolupar apps i software per a empreses

A App2U son experts en el desenvolupament d’aplicacions mòbils a mida per cobrir amb rigor les necessitats específiques de les empreses catalanes.

Les aplicacions mòbils són el motor de la transformació digital dels negocis ja que permeten agilitzar tasques rutinàries, millorar la gestió, produir més i incrementar les vendes.

La seva experiència els ha permès treballar a mida amb Pimes, start-ups i grans empreses tenint una àmplia visió de mercat. 

Per App2u hem realitzat una auditoria i una profunda anàlisi web. Es va realitzar un estudi agència SEO barcelona previ per definir les diferents paraules clau a treballar a la web, tenint en compte variables com la informació aportada pel client, els seus productes, un estudi de mercat o l'ús d'eines de màrqueting on-line per detectar les principals consultes de cerca relacionades, entre d'altres.

Un cop definides aquestes variables, es va procedir a la implementació de la pròpia estratègia SEO, optimitzant els continguts i factors tècnics del web.

Mentre es desenvolupa l'estratègia SEO a mig o llarg termini, el client també vol anar treballant campanyes de Google Ads a curt termini.

expert SEO Barcelona
Sobre l'autor/a
Gerard Osan — Expert SEO
Dins del màrqueting online he enfocat la meva carrera professional cap al SEO tècnic i l'analítica web. També dedico una mica de temps a la programació, buscant que el desenvolupament web aporti recursos optimitzats al màrqueting.

Tens un projecte en ment? En volem saber més!