Les fases d'un disseny web
Actualitzat: 28 / 06 / 2023

Les fases d'un disseny web

Andrea Especialista Marketing Digital
Andrea Sanz
Especialista SEM i usabilitat

La Planificació és la base fonamental del correcte funcionament del projecte i del compliment dels objectius.

Quan entra un projecte de disseny web és important que es dugui a terme una metodologia i uns passos, per a poder arribar als objectius establerts.

T’expliquem a continuació quins passos duem a terme en els projectes de la nostra agència de disseny web.

Fase 1: Briefing

Per a començar bé el procés de disseny d'una web, és indispensable la comunicació que hi ha entre el client i l'agència. La informació que pugui facilitar-nos el client serà crucial per a poder fixar les bases del projecte i les dades més rellevants per al disseny web.

Que és el Briefing

El Briefing o brief és un document en el qual s'estableixen les bases del projecte i la informació bàsica per a dissenyar la web.

Aquest document ha de contenir informació com:

 • Objectius principals
 • Informació i Descripció del negoci.
 • Missió, Visió i Valors de l'empresa.
 • Idioma i àmbit geogràfic.
 • Mercat i Competidors.
 • Domini o possibles suggeriments de noms.
 • Terminis de lliurament.
 • Observacions i limitacions.

En aquesta fase, és important que es fixi també quin tipus de pàgina web desitja el nostre client, ja que influirà en la resta de les fases que comentarem a continuació.

Podem trobar diferents tipologies de webs com:

 • Web Corporativa
 • Catàlegs en línia
 • Botiga Online o E-Commerce
 • Blogs temàtics
 • Fòrums
 • Webs Institucionals

Fase 2: Anàlisi de la informació

Una vegada comptem amb tota la informació necessària per part del client, passarem a la fase d'anàlisi. En aquesta fase, tindrem en compte tots els punts anteriors esmentats per a l'elaboració de l'estratègia a seguir.

Per a poder elaborar un correcte disseny web serà necessari que es tinguin en compte les estratègies realitzades pels competidors i dins del propi sector.

Fase 3: Planificació

Una vegada tinguem analitzada la informació i fixats els objectius que desitgem complir, passarem a la fase de Planificació.

En la Planificació establim els passos per a arribar als objectius i les diferents tasques a realitzar. És indispensable que es tingui clar a quin departament correspon cadascuna de les tasques i l'adequada coordinació de tots per a complir aquests objectius.

És important que definim el mapa del lloc web perquè puguem treballar bé el disseny web i continguts que tindrà aquesta web.

Un altre dels factors importants per a tenir en compte serà el tipus de web que desitja el nostre client i la tecnologia que utilitzarem, però sempre amb un disseny fet a mida.

Per a poder passar a la següent fase, serà necessari reunir-nos amb el client i avaluar els passos a seguir i material necessari. És fonamental que puguem treballar el disseny web a partir del material que ens ha proporcionat el client, com a imatges, textos i més.

Fase 4: Disseny i prototip

Durant l'etapa de disseny, establirem tota la imatge de marca del client, així com els colors, tipografies, iconografia i estils. També es realitzarà la creació del logo, seguint l'estil fixat anteriorment, sempre que el client el necessiti.

Per a iniciar el procés de disseny, és important que sempre creem abans els wireframes, per a poder fixar l'estructura i disposició dels elements en la web. Durant tot el procés hem de tenir molt en compte l'experiència d'usuari i la interfície, per a poder crear un disseny responsive. Adaptant així el nostre disseny web als diferents dispositius.

Una vegada realitzats els wireframes i abans de fer el disseny definitiu, es faran diferents dissenys de mostra perquè el client pugui valorar quin és l'estil amb el qual se sent més còmode.

Per a la presentació del disseny definitiu, es podran utilitzar mockups i altres fotomuntatges que ajudin a una millor previsualització del disseny web.

wiframes-web

Fase 5: Continguts web

En la fase de continguts, ens centrem en la redacció de textos, però sempre tenint en compte les paraules clau i el tipus de públic. En la secció de continguts, no sols engloba els textos sinó també un altre tipus de continguts com el cas de les imatges o vídeos.

És important tenir comunicació amb el client en tot moment, ja que serà indispensable la seva col·laboració per a la incorporació de textos en la web.

No podem oblidar-nos dels textos legals, que són indispensables per a la creació d'una web. Aquest tipus de textos, inclouen la protecció de dades, cookies i normativa legal.

Depenent del tipus d'empresa també serà necessària la incorporació de política d'enviaments i devolucions, cancel·lacions, reserves i més.

Fase 6: Desenvolupament web

Una vegada s'accepta el disseny per part del client, aquest passarà a programació per a poder implantar i desenvolupar el model de web establert. En aquesta fase es triarà el sistema de gestió de continguts (CMS) o els llenguatges de programació necessaris per a la implementació del disseny web.

Podem trobar diferents tipus de llenguatges de programació com Java Script, SQL o PHP.

Fase 7: Proves i llançament

Una vegada finalitzat el procés de disseny web, és important que realitzem diferents proves tècniques que verifiquin el correcte funcionament. Entre els diferents testatges que realitzem, analitzem que funcionin els formularis, botons de navegació, cerca del navegador i altres funcions.

Una altra de les verificacions que realitzem és la compatibilitat dels navegadors i dispositius, ja que és important que la nostra web es visualitzi correctament en cadascun d'ells.

Abans de la publicació, es revisa internament la pàgina, per a poder incorporar les eines necessàries per a la seva anàlisi i parametrització, com és el cas de la incorporació de Google Analytics. Es realitzen paral·lelament altres tasques enfocades a SEO com és el cas de la generació del sitemap, incorporació de paraules clau, definició de les metaetiquetes i altres tasques tècniques del posicionament en línia per a la posada a punt de la web.

Tots aquests test de qualitat ens permeten revisar i corregir errors, si és necessari, abans del llançament de la web. Una vegada està tot verificat, podem publicar la pàgina web.

Andrea Especialista Marketing Digital
Sobre l'autor/a
M'encanta analitzar el comportament del consumidor a través de les mètriques de la web i de les campanyes de SEM. Analitzo detalladament els resultats de les campanyes per a poder segmentar de la millor forma els anuncis.

Notícies relacionades

Tens un projecte en ment? En volem saber més!

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. Més informació sobre les cookies

Acceptar