phone

Optimització SEO a Wordpress: el cas de MCM

Tot i que la tecnologia no hauria de limitar el procés d'optimització SEO d'un web, la realitat és ben diferent: revisem el cas de MCM i les principals accions SEO realitzades específicament en aquest Wordpress.
MCM, estudiar a l'estranger

Cursos i formació a l'estranger de qualitat

Wordpress és una de les plataformes més populars a l'hora de crear un lloc web. Però també una de les que presenta més dificultats a l'hora d'optimitzar un web per a SEO. Els motius són variats: gran volum de pàgines generades de forma automàtica sense valor SEO, excés de plugins que alenteixen la càrrega del web...

Un dels últims projectes de SEO per Wordpress que hem iniciat a La Teva Web ha estat MCM, una consultoria educativa enfocada a oferir estudis a l'estranger. Anem a analitzar els principals reptes d'optimització SEO que ha plantejat aquest web.

Categories, etiquetes, porfoli, projectes... un dels principals problemes en intentar optimitzar el SEO d'un web creat amb Wordpress és la multitud de pàgines que es generen de forma automàtica i que aporten poc o gens a la nostra estratègia de posicionament. Després de verificar que realment no tenen rellevància a nivell de visites SEO, podem optar per evitar la indexació d'aquest tipus de pàgines, automatitzar la seva optimització o treballar-les de forma individual. D'altra banda, també podem trobar sorpreses en aquesta anàlisi, detectant pàgines creades de manera inintencionada que estan dirigint trànsit orgànic al web.

L'excés de plugins és un altre dels mals habituals de Wordpress, que contribueix a empitjorar la seva velocitat de càrrega. Atès que des de juliol de 2018 Google considera el temps de càrrega d'un web com un senyal de posicionament en mòbils, hem d'atacar aquest problema si volem ser competitius. En aquest sentit, hem de revisar el llistat de plugins instal·lats i eliminar aquells que realment no s'utilitzin o puguem substituir amb algun petit script de programació.

En línia amb el que s'ha comentat en el paràgraf anterior, una altra de les accions que podem implementar per millorar la velocitat de càrrega de Wordpress és la instal·lació d'un plugin d'optimització i memòria cau, que ens permetrà aplicar accions habituals en aquest sentit com minificar arxius JS i CSS, comprimir HTML o definir la política de memòria cau per als recursos.

Finalment, comptar amb un plugin SEO ens facilitarà molt tasques habituals en aquest procés d'optimització com la introducció de Titles i Meta-description o la generació de Sitemaps.

Aquestes són només algunes de les accions que hem de dur a terme per optimitzar el SEO de Wordpress. Com en altres projectes de posicionament orgànic, la constància juga un paper molt important, de manera que seguim treballant de forma activa al web de MCM per millorar la captació de trànsit per aquest canal i arribar a usuaris que busquin cursos i formació a l'estranger.

Bruno Díaz Marketing Manager
Sobre l'autor/a
Bruno Díaz — Marketing Manager
Professional de llarga trajectòria com a consultor de comunicació i màrqueting digital, i especialitzat en SEO, SEM i projectes web. Com a Màrqueting Manager de l'agència, coordino un equipàs de tècnics de màrqueting digital del qual estic molt orgullós.

Tens un projecte en ment? En volem saber més!