phone

Pahí: SEO Internacional a diversos països

Treballar el SEO de manera independent per aconseguir un bon posicionament al cercadors.
Tartaric products website

Estratègia de SEO Internacional

El nostre client Pahí, empresa dedicada a la fabricació i distribució de productes tartàrics,  volia ampliar el mercat per països com: Hong Kong, Taiwan, Tailàndia, Corea, Japó i Mèxic. Per aquest motiu, es va planificar una estratègia de SEO Internacional. Com ja es va comentar anteriorment en l'article Pahí productes tartàrics  on es va realitzar un disseny web per a la versió castellana i un duplicat per a la versió anglesa, d'aquesta manera, s'optimitzava al màxim el SEO.

En què consisteix el SEO Internacional per a Pahí?

Principalment, s'ha duplicat la mateixa web però amb diferent domini per així treballar de manera independent al SEO amb diferents keywords o paraules clau a posicionar.

En voler tenir presència a diferents països, s'han treballat els conceptes: tartaric acid suppliers , potassium bitartrate suppliers, cream of tartar suppliers i rochelle salt suppliers, així, s'aconsegueix un bona optimització SEO dels diferents cercadors segons el país es vol posicionar.

Per poder arribar a aquestes paraules, s'ha realitzat un estudi de keywords de casa país pels quals es vol treballar el SEO. Un cop fet, s'escullen aquelles paraules amb un valor suficient (entre volum de recerques i competència) que sigui factible posicionar-se.

Bruno Díaz Marketing Manager
Sobre l'autor/a
Bruno Díaz — Marketing Manager
Professional de llarga trajectòria com a consultor de comunicació i màrqueting digital, i especialitzat en SEO, SEM i projectes web. Com a Màrqueting Manager de l'agència, coordino un equipàs de tècnics de màrqueting digital del qual estic molt orgullós.

Tens un projecte en ment? En volem saber més!