phone

ASP corredoria d’assegurances: Disseny web i posicionament seo

Crear un disseny web i optimitzar la pàgina web per tal d'aconseguir un bon posicionament web
webs d'assegurances

Les millors assegurances per a arquitectes, col·legiats i particulars

ASP corredoria d’assegurances ha contractat els serveis del disseny web i el posicionament seo per aconseguir bones posicions a Google pels serveis d’assegurança arquitectes, responsabilitat civil professional, premaat… i  d’altres assegurances.

El disseny web per aquest projecte és de caràcter professional acompanyat de colors clars i seriosos, principalment en blanc i en blau, ja que ASP ofereix productes d’una gran responsabilitat i relacionats amb la salut, per això ha de transmetre tranquil·litat i seguretat.

El seu principal negoci està relacionat amb les assegurances d’arquitectura i la construcció, però degut a la gran demanda de les assegurances que han sorgit aquests últims anys, han ampliat la seva cartera de productes a assegurances personals com: vehicles, el de la llar, el de vida….

Una funcionalitat que ofereix el client als seus usuaris és la possibilitat de contractar l’assegurança de manera online. Per fer-lo possible s’ha programat per a que l’usuari ompli un qüestionari, des del més senzill amb camps on simplement s’ha d’omplir el nom, data de naixement, nom de l’assegurat… fins el més complex on existeixen diverses combinacions i funcions. Per una altra banda, l’usuari que ja sigui client pot accedir a una zona privada amb informació privilegiada i única per a ell.

A banda d’això, s’ha creat la secció de notícies on el client va publicant articles relacionats amb situacions i activitats quotidianes on es pot contractar una assegurança. Sobre la comunicació que hi ha a la pàgina web, s’ha fet en castellà i en català, fent com a idioma principal el castellà.

A nivell de marketing online, s’ha establert una estratègia on ens centrarem en la optimització de la pàgina web així com del posicionament web a Google. Per dur a terme l’estratègia, s’ha realitzat un estudi de paraules clau per estudiar el mercat de les assegurances i conèixer l’oferta i la demanda dels usuaris. Un cop està fet l’estudi, s’estableixen els conceptes que es treballaran: assegurança arquitectes, responsabilitat civil professional, assegurança professional, assegurances Lleida, assegurança obra… A més, ASP té presència a les xarxes socials més professionals, Twitter i LinkedIn.

Bruno Díaz Marketing Manager
Sobre l'autor/a
Bruno Díaz — Marketing Manager
Professional de llarga trajectòria com a consultor de comunicació i màrqueting digital, i especialitzat en SEO, SEM i projectes web. Com a Màrqueting Manager de l'agència, coordino un equipàs de tècnics de màrqueting digital del qual estic molt orgullós.

Tens un projecte en ment? En volem saber més!