Objectius SMART en màrqueting digital
Actualitzat: 14 / 02 / 2022

Objectius SMART en màrqueting digital

expert SEO Barcelona
Gerard Osan
Expert SEO

Davant cada acció de màrqueting digital o disseny web, hauríem de dedicar un temps a definir els nostres objectius SMART

Durant la planificació d'un projecte web o una campanya de màrqueting digital, centrem molts esforços en la preparació i execució de les accions necessàries per a la seva implementació.

Per al disseny d'una web, per exemple, es definirà l'aspecte visual de la mateixa, es maquetarà i programarà el codi, i es pujarà al servidor de producció. O per a una campanya de publicitat a Google Adwords, es definirà la segmentació i el pressupost, redactaran els copys dels anuncis, i es posarà en marxa la mateixa.

Però, un cop en marxa el projecte, Com mesurem si estem aconseguint les nostres metes?, Està complint les nostres expectatives?, És rendible? Per donar resposta a aquestes preguntes i tenir un control detallat del funcionament de la nostra web o campanya existeixen els objectius SMART.

Què són els objectius SMART?

Malgrat que el seu origen no està vinculat al màrqueting digital, atès que el primer esment als objectius SMART data de 1981, en l'actualitat el seu ús s'ha estès a diversos sectors.

El criteri o tècnica SMART deu el seu nom a les sigles que el conformen en anglès:
 • Specific
 • Measurable
 • Achievable
 • Relevant
 • Time-related
Que en la seva traducció al català signifiquen:
 • eSpecífic
 • Mesurable
 • Assolible
 • Rellevant
 • basat en el Temps
¿I què implica cada un d'aquests conceptes? Fem un repàs a les implicacions de seguir cadascuna de les sigles de la tècnica SMART per definir objectius.


Específic

Un dels principals objectius d'un comerç electrònic sol ser "vendre més". Però una definició tan generalista no ens permet concretar unes accions concretes per avançar cap a la consecució del mateix.

Per això, quan definim objectius sota el criteri SMART en màrqueting digital hem de ser precisos. Per exemple, prenent com a referència el cas comentat en el paràgraf anterior, en un comerç electrònic podem plantejar vendre més productes d'una línia concreta, o d'un producte específic i les seves variacions.


Mesurable

De què ens serveix proposar un objectiu si no podem validar si l’hem complert? Encara que soni molt bàsic, quan ens posem una meta, haurem de tenir en compte quins indicadors ens ajudaran a reflectir el grau d'assoliment de la mateixa, i quan considerarem que l'objectiu s'ha complert.


Assolible

Si establim objectius fora dels nostres límits d'actuació, només aconseguirem crear sensació de frustració. Els nostres propòsits sempre han de tenir en compte el context passat, actual i futur en el qual ens movem i els recursos de què disposem. I sempre podem anar ajustant la seva meta a mesura que sorgeixin eventualitats.

En altres definicions de l'acrònim SMART, la lletra A fa referència a "Assignable". És a dir, en la definició de l'objectiu haurem de ser capaços de concretar qui o quin departament s'encarregarà de realitzar les accions que ens portaran a aconseguir (o no) la nostra meta.


Rellevant

Encara que considerem que la consecució d'un objectiu aporti resultats positius per al nostre projecte, pot no ser adequat si no és representatiu dins del focus de la nostra estratègia.

De nou, a causa del pas del temps i a l'adaptació de la definició dels objectiu SMART, la lletra R també sol associar-se a termes com "Realistic", molt similar a les consideracions a tenir en compte per marca un objectiu Assolible.


Basat en el temps

Marcar una data per als nostres objectius ens permetrà avaluar el seu grau d'adquisició. Si no, és possible que prolonguem les accions que han de portar-nos a aquest, cosa que en alguns casos no tindrem el luxe de permetre'ns.

Basant-nos en la definició de cadascuna de les variables que conformen el criteri SMART, podem definir uns objectius realistes i adaptats al nostre projecte.

Per a què serveixen els objectius SMART en màrqueting digital?

La definició d'objectius SMART en màrqueting digital ens ajudarà revisar la nostra estratègia i accions, en aspectes com:
 • Evitar l'excés d'informació
 • Facilitar la presa de decisions
 • Millorar la nostra capacitat de reacció
 • Valorar l'èxit

Exemples d'objectius SMART en màrqueting digital

Atès que cada projecte és únic, tant per les característiques del mateix, com per l'equip que el porti a terme o el context en el qual es desenvolupi, resulta difícil definir uns objectius estàndard de manera general.

Davant cada acció de màrqueting digital o disseny web, hauríem de dedicar un temps a definir els nostres objectius SMART.

Dit això, si posem el focus al canal SEO, un exemple de definició objectiu SMART per a una botiga on-line seria:

Objectiu inicial: augmentar el trànsit pel canal SEO

Variables SMART
 • Específic: concretar una categoria del nostre catàleg, per exemple, trompetes.
 • Mesurable: estem fent el seguiment amb Google Analytics del nostre web, per la qual cosa disposarem de la mètrica sessions, que per a aquesta categoria voldrem augmentar un 10%.
 • Assolible: atès que el creixement habitual és d'un + 5%, i comptem amb un equip SEO a la nostra empresa, intentarem duplicar i marcar-nos la meta d'un + 10%.
 • Rellevant: incrementant el trànsit cap a aquesta categoria del catàleg, generarem trànsit de qualitat que contribuirà a aportar més oportunitats de venda al nostre comerç electrònic.
 • Basat en el temps: donada les característiques del canal SEO i la nostra disponibilitat de recursos, definim un període de 6 mesos per aconseguir l'objectiu.
Objectiu SMART: augmentar el trànsit pel canal SEO cap a la categoria trompetes en un 10% en 6 mesos.

Com hem comentat abans, cada projecte tindrà les seves característiques, de manera que haurem d’adaptar els objectius SMART a cadascuna de les nostres accions de màrqueting digital. A La Teva Web hem ajudat a moltes empreses a definir les seves metes sota el criteri SMART, permetent una gestió més eficient dels seus recursos. Si vols ajuda amb el teu projecte o tens algun dubte sobre els objectius SMART, no dubtis en contactar amb nosaltres.
expert SEO Barcelona
Sobre l'autor/a
Gerard Osan — Expert SEO
Dins del màrqueting online he enfocat la meva carrera professional cap al SEO tècnic i l'analítica web. També dedico una mica de temps a la programació, buscant que el desenvolupament web aporti recursos optimitzats al màrqueting.

Notícies relacionades

Tens un projecte en ment? En volem saber més!