Requisits legals: com afecten al disseny web
28 / 02 / 2018

Requisits legals: com afecten al disseny web

Iván Cuéllar dissenyador web
Iván Cuellar
Dissenyador web
SectorParlem de

Els requeriments legals per a una web ens obliguen a modificar el disseny web

Malgrat que no tothom ho té en compte, el llançament d'una web comporta una sèrie d'obligacions a complir segons el marc legislatiu en què ens trobem.

A més, no ens trobarem amb els mateixos requisits per a un disseny web realitzat a Barcelona per a una empresa que ofereixi els seus serveis a nivell nacional, que per a un portal de caràcter internacional amb seu a EEUU.

I és més: lluny de ser uns elements imperceptibles, els requeriments legals per a una pàgina web ens obligaran a modificar el disseny web que hem plantejat, fins i tot en ocasions exigint la integració de nous recursos visuals que portaran de cap als nostres dissenyadors.

Anem a fer un repàs per aquells requisits legals que tindran més impacte en el disseny d'un lloc web que, per exemple, hagués d'operar des de Barcelona.

Avís legal

Tot i que la informació exigida a nivell legal en tot lloc web pot situar-se en una pàgina independent dins del nostre portal, aquest contingut ha de ser accessible per a tot usuari que navegui per la nostra web.

Què implica això? La inclusió d'un enllaç cap a la pàgina que conté l'Avís legal. Habitualment queda relegat a un link amb format de text al peu de pàgina o footer dels nostres web, de manera que el seu impacte visual en el disseny web és menor.

Avís de cookies

Un dels grans enemics de tot dissenyador web. I és que l'Avís de cookies sol entelar el primer contacte que tenen les persones que accedeixen al nostre lloc web.

D'obligada inclusió per a totes les web que actuen en territori europeu (encara que recentment la UE hagi admès que ha de revisar la normativa) i per tant, a Barcelona, l'Avís de Cookies es presenta usualment com un quadre de text superposat al contingut.

A més de contenir un petit text introductori de l'ús que li donem a les cookies a la nostra web i un enllaç a la informació completa sobre les mateixes, un dels punts més importants i que no s'ha d'ometre, és un element accionable amb el qual l'usuari dona el seu consentiment a la utilització d'aquest recurs.

Aquestes obligacions impliquen que l'Avís de cookies afectarà a la primera impressió visual que tindran els usuaris que entrin al nostre web.

Formularis de contacte

Un element que es sol obviar en molts llocs web és la inclusió d'una casella d'acceptació de condicions legals en els formularis de contacte.

Se sol complir amb aquest requisit legal utilitzant un petit checkbox just abans del botó d'enviament dels formularis, acompanyat d'un petit text que expliqui la seva funció i inclogui un enllaç cap a l'Avís legal.

En aquest cas, haurem d'assegurar-nos de que la casella és visible i quedi clar el seu funcionament, per evitar que es converteixi en un impediment en la captació de leads. Per sort, la majoria d'usuaris estan habituats a aquest recurs i la seva empremta en el disseny és mínima.

Com veieu, a més del compliment de requisits legals per al llançament d'una pàgina web, hem de tenir en compte el seu impacte visual i adaptar-los perquè no trenquin amb el disseny web establert. A La Teva Web compte amb un equip de dissenyadors preparats per afrontar aquest tipus de situacions, de manera que no dubtis a enviar-nos els teus dubtes relacionats amb aquest camp.
Iván Cuéllar dissenyador web
Sobre l'autor/a
Iván Cuellar — Dissenyador web
Amb una infinitat de dissenys realitzats a La Teva Web, no només busco realitzar webs “boniques”. Sempre aportem als projectes dels nostres clients una visió centrada en les seves necessitats i en l'usuari. Sense deixar de banda les tendències de disseny web, que evolucionen cada any.

Notícies relacionades

Tens un projecte en ment? En volem saber més!