SEO a bing

Seo a Bing. Posicionament web a Bing

Com a agència SEO, donem especial importància al posicionament orgànic de les pàgines webs dels nostres clients a Bing, el cercador de Microsoft. A més, atès que Yahoo! funciona sobre Bing, treballar el SEO a Bing té un impacte directe en els resultats de Yahoo! i altres cercadors. 

SEO per bing

SEO a Bing i Yahoo!

Bing potser no és el cercador més popular a Espanya, però té una quota de mercat gens menyspreable. Quant a desktop, les últimes dades disponibles assignen un 8.94% de les cerques. Si ho sumem al 2.46% de Yahoo!, ens anem al 11.4% del total de cerques realitzades en cercadors en desktop a Espanya i en el món sencer. A més, la introducció de la intel·ligència artificial a Bing a través de la implementació de ChatGPT, fa altament probable que aquesta quota de mercat es vagi a veure incrementada en els pròxims mesos. Tot això converteix al posicionament web a Bing en una necessitat per a qualsevol projecte que desitgi triomfar i no deixar passar cap oportunitat. Les dades llançades corresponen a Espanya, un país amb molt poca implantació de Bing fins al moment. Però per a projectes amb vocació de treballar el SEO Internacional, treballar el SEO a Bing és pràcticament imprescindible.
El SEO a Bing és diferent al de Google
Agència SEO Bing

El SEO a Bing és diferent al de Google

Els fonaments del SEO a Bing són similars als del SEO a Google, donant molta importància al contingut de qualitat i al SEO tècnic on-page. No obstant això, Bing té algunes particularitats que ens obliguen a treballar el posicionament de manera diferent. Compta amb les seves pròpies eines com Bing Webmaster Tools o Bing Places, i el pes de les variables associades al SEO tècnic en l'algorisme són diferents a les de Google. Per exemple, Bing dona una major importància a les interaccions socials d'una pàgina web a l'hora de generar el seu rànquing. D'altra banda, la incorporació del ChatGPT obre un nou món de possibilitats en el SEO.
Experts SEO Bing

Com millorar el posicionament web a Bing

Com a agència SEO, a LA TEVA WEB ens encarreguem del posicionament web i promoció de la teva empresa a Bing i Yahoo!, juntament amb altres accions de SEO i màrqueting digital. Per a aconseguir-ho, seguim aquests passos:
  • Analitzem el teu negoci, el teu posicionament de marca i el dels teus competidors.
  • En funció dels teus objectius de negoci, duem a terme l'estudi i elecció de les paraules clau de major interès per a la teva empresa.
  • Auditem la presència de la teva pàgina web i dels teus competidors a Bing i Yahoo!
  • Optimitzem tant el SEO on-page com l’off-page, posant especial èmfasi en aquelles variables de SEO més importants per a l'algorisme de Bing.
  • Connectem el teu web amb les eines SEO de Microsoft, com Bing Places o Bing Webmaster Tools, i analitzem i esmenem les recomanacions.
  • Desenvolupem amb tu un pla d'elaboració de continguts concorde a les exigències de Bing.
  • Optimització SEO per a tots els snippets possibles en les Snippets de SERPs a Bing: resultats web, resultats locals, imatges, preguntes freqüents, etc.
  • Anàlisis sobre el coneixement de ChatGPT sobre la teva empresa, serveis i productes, i posterior optimització per a tenir una major i millor presència en les seves respostes.
  • Finalment, realitzem el seguiment dels resultats obtinguts quant al posicionament web a Bing, amb la finalitat d'implementar millores en l'estratègia de manera permanent.

FAQ’s sobre SEO a Bing

Quines diferències hi ha entre el SEO a Google i a Bing?
Encara que les bases del SEO a aplicar són les mateixes, cada cercador prioritza diferent el pes de les variables de l'algorisme de cada cercador. Per exemple, Bing li dona més importància al domini de la pàgina web i al text en els enllaços que Google, entre molts altres factors.
Els esforços en SEO a Bing serveixen per a Yahoo!?
Sí. Bing és des del 2010 el motor de cerca de Yahoo!, per la qual cosa les guies de SEO per a Bing o Yahoo! són les mateixes i tot el que fem servirà igualment a tots dos cercadors. Dit això es poden donar diferències molt menors en les SERPs, especialment per geolocalització.
Únicament treballeu el SEO a Bing?
Treballem el posicionament web en diferents cercadors, principalment Google i Bing, però també a Yandex o Duckduckgo, entre altres. Estem sempre atents a les aparicions de nous cercadors, i treballem els més adequats per a cada client.
A part del SEO, podeu gestionar anuncis amb Bing Ads?
Sí, per descomptat. De fet som dels pocs Microsoft Advertising Partners de Barcelona i Espanya, per la qual cosa Microsoft ens avala com una de les millors agències per a gestionar els teus Microsoft Ads (abans coneguts com Bing Ads).
Es pot fer SEO local a Bing?

Sí. De fet comptem amb Bing Places que és l'equivalent als perfils d'empresa de Google, i són vitals per al SEO local a Bing. Existeixen moltes diferències de configuració i fonts de dades, com per exemple les ressenyes, que habitualment venen de Facebook i altres fonts externes de reputació online.

És més fàcil posicionar a Bing que a Google?
Sí, primer perquè Bing és més transparent en els factors de posicionament que altres cercadors com Google i, sobretot, perquè la major part dels teus competidors dediquen pocs o cap esforç a posicionar-se a Bing. Aquí tens una oportunitat enorme, i és important posicionar-se bé abans que la resta de competidors comencin a treballar el SEO per a Bing.
Quanta gent usa Bing a Espanya?
El 2023 Bing i Yahoo! sumen un 4.25% i un 3.99% de quota de mercat dels cercadors a nivell mundial i d'Espanya respectivament. No obstant això, aquesta xifra puja fins al 11.41% i 11.46% respectivament quan analitzem desktop, unes xifres que per si mateixes justifiquen treballar el posicionament de la teva pàgina web a Bing. Bing també alimenta els resultats d'altres cercadors secundaris però gens menyspreables, com: Altavista, AOL, Duck Duck Go, Ecosia. Així, treballant el SEO a Bing podem posicionar en desenes de cercadors alhora.

Tens un projecte en ment? En volem saber més!