phone

Abortobarcelona.com, programació, disseny web i estratègia de SEO Local

Nova web i estratègia de SEO local per abortobarcelona.com
Disseny web femení

Clínica especialitzada en interrompre l'embaràs a Barcelona

Nova web, abortobarcelona.com, realitzada per donar a conèixer i facilitar la contractació dels serveis d'una clínica d'avortament a Barcelona: Centro Médico Aragón.

Per a un projecte com aquest, en el qual ens trobem amb un tema de tractament delicat, hem de ser molt curosos en totes les etapes del mateix: des del plantejament inicial, passant per la programació i el disseny web, i finalitzant amb la implementació d'una estratègia de SEO local.

Per això, tant la imatge visual com els continguts del lloc havien de reflectir aquest acostament, per la qual cosa el disseny web es va preparar per presentar la informació de manera clara, es va optar per l'ús dels colors de la marca i es van utilitzar imatges per connectar amb el target del web.

Els continguts del web també havien de reflectir aquesta aproximació acurada i meticulosa, oferint informació de tots els dubtes que puguin sorgir abans de la realització d'aquest tipus de tractament, com les opcions per a realitzar la IVE o el preu de l'avortament a Barcelona.

Pel que fa a les funcionalitats de contacte, donades les característiques de les necessitats dels usuaris en consultar informació d'aquesta qüestió, es van incloure recursos com formularis de contacte a totes les pàgines o un botó de trucada directa a smartphones.

Centrant-nos ja en l'estratègia SEO aplicada, donat que el tipus de servei ofert està vinculat a un territori concret i s'ha de fer en una clínica, es van encarar els esforços en matèria de posicionament al SEO local.

Un dels punts que es van treballar en aquesta línia va ser la utilització d'un domini que permetés ser representatiu al mateix temps del tipus de servei ofert i de l'àrea o ciutat en què es presta. A més, també es van detectar les consultes de cerca pròpies de la localització en qüestió i es van implementar els ajustos tècnics i de contingut necessaris al web d'acord amb les mateixes.
Bruno Díaz Marketing Manager
Sobre l'autor/a
Bruno Díaz — Marketing Manager
Professional de llarga trajectòria com a consultor de comunicació i màrqueting digital, i especialitzat en SEO, SEM i projectes web. Com a Màrqueting Manager de l'agència, coordino un equipàs de tècnics de màrqueting digital del qual estic molt orgullós.

Tens un projecte en ment? En volem saber més!