phone

Abortoinspagna.it, creació d'un lloc web per SEO internacional

Creació d'un lloc web com a part de l'estratègia de SEO internacional del Centre Mèdic Aragó.
Aborto in spagna web

Clínica amb més de 25 anys realitzant IVE a Espanya

Quan una empresa decideix començar a oferir els seus serveis per a usuaris d'altres països, no hi ha una única via amb la qual treballar el SEO internacional. Des de la implementació d'un nou idioma en un web existent fins a la creació d'un portal completament separat, el camí que escollim marcarà algunes de les accions a realitzar durant la planificació, implementació i manteniment del projecte.

Per a la web abortoinspanga.it vam optar per l'últim cas comentat, la implementació d'un lloc web separat per als serveis de “ Clinica di aborto in Spagna ” del Centro Médico Aragón.

En l'aspecte visual, seguim el disseny web marcat per la pròpia imatge de marca del Centro Médico Aragón, utilitzant els colors propis de la mateixa i imatges relacionades amb el seu públic objectiu.

La realització d'un estudi de paraules clau amb el focus posat a les consultes realitzades a Itàlia, va marcar la redacció dels continguts del web. I no només en els textos a introduir, si no també en quines pàgines informatives havíem d'incloure, com els diferents tipus d'opcions per avortar, " Abortire amb pillola abortiva " o " IVG amb l'intervento chirurgico ".

Un altre aspecte destacat d'aquest plantejament de SEO internacional va ser l'ús d'un domini que complís una sèrie de requisits, com la inclusió del servei i la seva localització, o la utilització de l'extensió pròpia del país.

Finalment, és molt important en aquest tipus d'estratègies SEO la mesura de resultats, tant per valorar si s'estan complint les expectatives de posicionament i tràfic, com per poder prendre les decisions pertinents per implementar noves millores.
expert SEO Barcelona
Sobre l'autor/a
Gerard Osan — Expert SEO
Dins del màrqueting online he enfocat la meva carrera professional cap al SEO tècnic i l'analítica web. També dedico una mica de temps a la programació, buscant que el desenvolupament web aporti recursos optimitzats al màrqueting.

Tens un projecte en ment? En volem saber més!