phone

Abortomallorca.com, una estratègia de posicionament SEO Local

Et presentem l'estratègia de SEO local que vam seguir per als serveis d'avortament del Centro Médico Aragón a Mallorca.
web per clínica avortament

Clínica d'avortament a Palma de Mallorca

Per als casos en que una empresa ofereix un servei off-line en una zona determinada, com pot ser una regió o ciutat, hem de cuidar alguns aspectes de la nostra estratègia de posicionament per centrar els nostres esforços a la zona rellevant.

En el projecte que us presentem avui, Centro Médico Aragón volia potenciar la seva presència en cercadors per a un servei i àrea determinats: una clínica d'avortament a Palma de Mallorca.

Una estratègia de SEO local es basa en múltiples factors, per la qual cosa només comentarem alguns dels punts més rellevants del projecte web abortomallorca.com.

Atès que es va constatar mitjançant un estudi previ, l'experiència de la clínica i el tipus de servei ofert que les consultes de cerca anirien majoritàriament lligades a una àrea geogràfica, es va considerar oportuna l'adquisició d'un domini que inclogués, a més del nom del servei, el nom de la zona objectiu.

D'altra banda, com s'ha comentat abans, la realització d'una anàlisi del sector i de les consultes de cerca geolocalitzades ens va permetre obtenir els termes amb els quals hauríem optimitzar la web, tant a nivell tècnic com de continguts.

Un punt clau per a l'èxit d'aquest plantejament va ser la mesura de resultats. Per a això, comptàvem amb dues àrees d'anàlisi: el rànquing de posicions a Google per a l'àrea geogràfica del projecte i el volum de tràfic provinent de cercadors dirigit cap a la web.
Bruno Díaz Marketing Manager
Sobre l'autor/a
Bruno Díaz — Marketing Manager
Professional de llarga trajectòria com a consultor de comunicació i màrqueting digital, i especialitzat en SEO, SEM i projectes web. Com a Màrqueting Manager de l'agència, coordino un equipàs de tècnics de màrqueting digital del qual estic molt orgullós.

Tens un projecte en ment? En volem saber més!