Com arriben els clients a una tenda online
Actualitzat: 29 / 01 / 2022

Com arriben els clients a una tenda online

Francesc Sánchez CEO La Teva Web
Francesc Sánchez
Expert en marketing digital
Dins del marketing online, quan vam es crea una tenda online, el client sol preguntar d'on solen arribar als clients.

Segons un estudi de Custora, a nivell dels Estats Units, Google i la resta de cercadors solen ser la primera opció per arribar a una botiga online i realitzar una compra, concretament abasten el 26% de les compres. El segueix de prop amb un 25% les visites que accedeixen directament a la botiga online per recomanació o perquè ja la coneixen. Un 17% de visites que acaben en compra procedeixen de l'email marketing o enviament de newsletters i un 16% corresponen al SEM o publicitat via Google Adwords i un 1% a Google Adsense i similars. A més, un 10% solen arribar per campanyes d'afiliació i un 5% per altres vies.

Pel que fa a les xarxes socials, el percentatge de visites que acaben en compra es redueix a un 2%, de fet cau un punt percentual respecte al 2012. Aquest percentatge és sens dubte molt baix i sembla confirmar la teoria que les xarxes socials serveixen per informar de llançaments de nous productes i l'assessorament de clients però que acabaran accedint a la tenda online o e-commerce per altres vies. Una altra anàlisi més crític seria la manca de confiança d'alguns usuaris al canal de venda de les xarxes socials.

L'estudi treballa amb una anàlisi del comportament de més de 70 milions de compradors en línia, així que és de suposar la seva veracitat.
Si analitzem més en profunditat de quin tipus de xarxa social accedeixen més a les botigues en línia per comprar ens trobem, sense sorpresa, que Facebook acapara el 80%, Twitter un 5% a i un 15% arriben via Pinterest.

Com a conclusió, hem de tenir present que tot i que el posicionament web és el millor canal per atreure compradors a les botigues en línia, no podem oblidar altres canals com el email marketing i programes d'afiliats. És la suma de tots els canals del marketing online el que pot aportar el veritable èxit d'una botiga online.
Francesc Sánchez CEO La Teva Web
Sobre l'autor/a
Francesc Sánchez — Expert en marketing digital
Barceloní, expert en marketing digital. Fundador i CEO de La Teva Web i inaugurador del nostre magnífic blog. M'entusiasma haver col·locat la primera pedra dels fonaments que sostenen els nostres valors: clients feliços i projectes que deixen empremta.

Notícies relacionades

Tens un projecte en ment? En volem saber més!