Diferència entre disseny web i desenvolupament web
Actualitzat: 29 / 01 / 2022

Principals diferències entre disseny i desenvolupament web

expert SEO Barcelona
Gerard Osan
Expert SEO

Ambdues disciplines són necessàries en la creació d'una pàgina web

El sector de la creació de pàgines web i el màrqueting digital ha evolucionat de forma exponencial en els últims anys. I ho segueix fent a bon ritme, incloent totes les disciplines que abasta: disseny, desenvolupament, maquetació, usabilitat, SEO, SEM i un llarg etcètera.

Atès que es tracta d'un camp relativament nou i que, com comentàvem a dalt, evoluciona a una velocitat de vertigen, sorgeixen amb freqüència nous termes. I alguns provoquen confusió. En aquest sentit, analitzarem dos dels principals conceptes vinculats a la creació de webs, disseny web i desenvolupament web, i quines diferències hi ha entre ells.

Què és el Disseny web?

El Disseny web és la disciplina que s'encarrega de definir l'apartat visual d'un lloc web. Juntament amb altres camps relacionats, com la usabilitat o l'experiència d'usuari, el Disseny web prepara la part visible d'un web utilitzant eines de disseny, sense entrar en desenvolupar el lloc web utilitzant llenguatges de programació.

Què és el Desenvolupament web?

El Desenvolupament web és el camp que implementa les diferents funcionalitats d'un lloc web a través de llenguatges de programació. S'encarrega d'aspectes com la creació o instal·lació d'un gestor per al web, o la connexió amb bases de dades o altres fonts d'informació.

A l'àrea del Desenvolupament web se sol diferenciar entre la programació Front-end i Back-end. La primera fa referència al trasllat d'un disseny web als llenguatges de programació utilitzats pels navegadors web (HTML, CSS i Javascript, complementats amb llibreries i frameworks); mentre que la segona està vinculada al desenvolupament de les funcionalitats al servidor que allotja i executa un web.

Quines diferències hi ha entre Disseny web i desenvolupament web?

Com hem vist a través de les definicions d'ambdós termes, les diferències entre Disseny web i Desenvolupament web són força explícites. El Disseny web s'encarrega de definir l'apartat visual d'un web; mentre que el desenvolupament web trasllada aquesta proposta de disseny als llenguatges de programació web, tant a nivell de Front-end com de Back-end.

On rau, doncs, la confusió entre els dos termes? Principalment en l'ús genèric que es dóna a Disseny web. Habitualment quan parlem de Disseny web vinculem el terme a tot el procés de creació d'un web, incloent l'apartat visual i la programació.

De vegades també s'empra Desenvolupament web per al·ludir a la generació d'un web, obviant que per realitzar el seu desenvolupament, necessitarem partir d'un disseny web.

Què és més important, Disseny web o Desenvolupament web?

Depèn. Atès que cada projecte web compta amb les seves especificacions pròpies, els requisits de Disseny web i Desenvolupament web variaran en conseqüència. És possible que per a un web corporatiu, orientat únicament a la presentació de serveis, no requerim d'un alt nivell de desenvolupament web i centrem gran part dels esforços en el seu disseny. Per contra, en una botiga on-line multinacional coordinada amb un complex sistema d'estoc, el desenvolupament web serà clau per incorporar totes les funcionalitats necessàries per al seu correcte funcionament.

A La Teva Web realitzem webs a mida, creant dissenys únics per a cada projecte i programant totes les funcionalitats específiques que requereixen. Si necessites un pressupost per al teu web o tens algun dubte, no dubtis en contactar amb nosaltres.

expert SEO Barcelona
Sobre l'autor/a
Gerard Osan — Expert SEO
Dins del màrqueting online he enfocat la meva carrera professional cap al SEO tècnic i l'analítica web. També dedico una mica de temps a la programació, buscant que el desenvolupament web aporti recursos optimitzats al màrqueting.

Notícies relacionades

Tens un projecte en ment? En volem saber més!