Disseny web i arquitectura web
Actualitzat: 29 / 01 / 2022

La relació entre el Disseny web i l'Arquitectura web

expert SEO Barcelona
Gerard Osan
Expert SEO

La definició de l'arquitectura web tindrà influència directa en el seu disseny

En el sector del desenvolupament de pàgines web conviuen multitud de termes sovint poc clars o amb definicions ambigües. UIX, accessibilitat, link juice, indexació, wireframe ... són alguns exemples del torrent de sigles i conceptes amb els que ens toparem si volem crear un web per al nostre negoci.

Una de les parelles de conceptes més utilitzades és el disseny web barcelona i l'arquitectura web. En alguns casos, s'empren com a sinònims, en altres com a complements, i en altres escenaris com a part l'un de l'altre. En aquest article aportarem una mica de llum sobre què són el disseny web i l'arquitectura web, i quina relació hi ha entre ells.

Què és el Disseny web?

La definició del disseny web per si mateixa no és complicada. El problema és que el concepte s'ha anat modelant al llarg del temps. Hem passat de definir una disciplina que forma part de la creació de pàgines web, a agrupar tot el procés de desenvolupament de portals web.

En el primer cas, el concepte de disseny web al·ludeix a la definició de l'apartat visual d'un web. Pot complementar-se amb altres disciplines, com la usabilitat, accessibilitat i fins i tot l'arquitectura web. Però en síntesi, s'ocupa de crear la part visual d'un web.

En el segon cas, el terme disseny web defineix tot el procés de planificació, programació, disseny, maquetació i un llarg etcètera d'accions i disciplines que intervenen en la creació d'un web. Incloent l'arquitectura web.

Per a l'objectiu d'aquest article, farem servir la primera definició i com aquesta es vincula a l'arquitectura web.

Què és l'Arquitectura web?

L'arquitectura web és la disciplina que engloba l'organització dels continguts i informació d'un web, incloent-hi la jerarquia entre els seus elements i les relacions entre els mateixos. Es tracta d'una especialització de l'arquitectura de la informació tradicional, que afecta a tot tipus d'interfícies digitals.

Atès que l'arquitectura web s'encarrega de la priorització de continguts d'un web i de les relacions entre ells, o el que és el mateix, l'enllaçat intern, se sol associar al posicionament orgànic. Processos d'optimització de SEO tècnic com la distribució del link juice o una auditoria de rastreig tenen una relació directa amb l'organització dels continguts derivada de l'arquitectura web.

La relació entre Arquitectura web i Disseny web

Com comentàvem a dalt, utilitzarem la definició de disseny web que fa referència a la creació de l'apartat visual d'un portal. En aquest sentit, l'arquitectura web tindrà una influència directa sobre el disseny web. Per què? L'arquitectura web marcarà la presència de determinats continguts en un web i de la relació entre els mateixos. Això influirà en el disseny d'un web en punts com:

  • Tipus de pàgines. L'arquitectura web delimitarà quines tipologies de pàgines s'inclouran en un web. Per exemple, fitxes de producte o llistats de serveis. Per a cadascuna d'aquestes classes de pàgines es requerirà un disseny web específic.
  • Presència d'elements. En el procés de definició de l'arquitectura de la informació d'un web s'especificaran un seguit de continguts que hauran d'estar presents en determinades pàgines, a més de la seva ubicació i priorització. El disseny web ha de traslladar aquests requisits a l'apartat visual del web.
  • Necessitats d'enllaçat. Com a extensió del punt anterior, un dels aspectes que marcarà l'arquitectura web és l’enllaçat entre diferents continguts. Per incorporar aquestes relacions, el disseny web ha de fer servir recursos com crides a l'acció, menús de navegació o breadcrumbs.

Com veieu, la definició de l'arquitectura web d'un portal té una influència directa en el seu disseny. La coordinació entre aquestes disciplines serà clau per crear una web d'acord als requisits del nostre públic objectiu. Però no només d'aquests dos camps: SEO, accessibilitat o programació, entre molts altres, també influiran en el resultat final d'un nou portal. I a La Teva Web podem ajudar-vos a crear un web a mida per al vostre negoci.

expert SEO Barcelona
Sobre l'autor/a
Gerard Osan — Expert SEO
Dins del màrqueting online he enfocat la meva carrera professional cap al SEO tècnic i l'analítica web. També dedico una mica de temps a la programació, buscant que el desenvolupament web aporti recursos optimitzats al màrqueting.

Notícies relacionades

Tens un projecte en ment? En volem saber més!