kit digital pimes
30 / 12 / 2021

Kit Digital, la subvenció per digitalitzar la pime

Marc Berenguer redactor SEO
Marc Berenguer
Redactor SEO

Una iniciativa estatal per la transformació digital

El Kit Digital ha estat anunciat, com una de les grans mesures dels fons europeus per a la digitalització del teixit empresarial. Presentada pel Govern espanyol com l'element clau del Pla de Digitalització per a Pimes de 2021 a 2025, suposa un total de 3.000 milions d'euros del pressupost estatal.

Amb el Kit Digital d'ajudes per a pimes i autònoms, s'espera que més d'1 milió d'empreses puguin accedir a subvencions per a les necessitats digitals de la seva estructura i ajudar a la seva transformació digital.

Des de La Teva Web, com a empresa de disseny web a Barcelona que compleix amb els requisits per a ser proveïdor de solucions digitals a qui sol·liciti el Kit Digital, t'expliquem tot el que necessites saber per a accedir a aquesta ajuda i com sol·licitar-la.

Què és el Kit Digital

A grans trets, el programa Kit Digital és una subvenció del Govern que busca potenciar la implementació de solucions i recursos digitals. És a dir, donar ajudes a empreses perquè aquestes puguin enfortir la seva infraestructura digital.

En 30 de desembre, es publica en el BOE i s'oficialitza que aquest bonus digital, sota el paraigua de les ajudes europees, ajudarà en la transformació tecnològica en pimes i autònoms, les quals representen el 99% del teixit productiu estatal.

Per a ajudar als interessats en el procés de sol·licitud, els requisits necessaris, el funcionament i la lletra petita d'aquest bo digital, us portem un resum del document presentat pel Govern.

Qui pot sol·licitar el Kit Digital

Aquestes ajudes digitals es dirigeixen a tot tipus d'empreses i autònoms que compleixin amb els requisits. És a dir, s'avalua l'estat tecnològic de l'empresa, les seves capacitats i necessitats.

Les empreses que accedeixin a l'ajuda, hauran de triar un proveïdor que formi part de la iniciativa Acelera Pyme i que gestiona el Kit Digital. Per tant, l'empresa rebrà els serveis d'un dels proveïdors i el pressupost serà finançat per l'ajuda.

Requisits per a pimes i autònoms

Tots els criteris que defineixen qui pot accedir al Bonus Digital, estan prevists en la disposició 21873 del BOE del 30 de desembre. Per a beneficiar-se de de l'ajuda, les empreses i autònoms hauran de complir els següents requisits:
 • El primer punt bàsic és formar part del cens d'empresaris, professionals i retenidors
 • Important que, per a sol·licitar l'ajuda, la nostra empresa no estigui en consideració de “empreses en crisis”
 • Tenir saldades i estar al dia de totes les obligacions tributàries de la Seguretat Social
 • A nivell legal europeu, l'empresa no pot estar subjecta a una ordre de recuperació pendent que la Comissió Europea hagi declarat prèviament com ajudi il·legal o incompatible
 • De la mateix manera, no podem formar part de cap de les prohibicions bàsiques que es presenten en la Llei General de Subvencions
 • No superar la quantia prevista en les ajudes de minimis
 • A través de la plataforma del Govern anomenada Acelera Pyme, i des d'on s'accedeix al Bonus Digital, haver realitzat l'avaluació de Nivell de Maduresa Digital
És important tenir en compte que aquestes ajudes, com de costum, s'aniran realitzant per trams. El primer constarà de 500 milions d'euros que es destinaran a empreses d'entre 10 i 49 treballadors.

Això sí, posteriorment s'aniran obrint nou trams que inclouran empreses d'altres grandàries i autònoms. Però les primeres a rebre aquest bo digital, seran pimes que no arribin als 50 treballadors.

Qui ofereix les ajudes a l'empresa

En l'altre costat, trobem les empreses que presten els serveis a aquelles que hagin rebut la subvenció. No és que l'empresa que rebi la subvenció rebi aquests diners de manera directa o busqui una empresa que li presti el servei per aquest import.

Més aviat, les empreses que vulguin oferir els serveis a les afortunades, han de formar part de la iniciativa del Govern. Per tant, tenim les empreses que reben la subvenció i les empreses que ofereixen els seus serveis a les subvencionades.

Totes elles, s'engloben en la iniciativa del programa Kit Digital. Els agents digitalitzadors, han de complir les premisses previstes per a formar part del marketplace del Kit Digital. Les principals, són:
 • Tenir el domicili fiscal en l'estat espanyol.
 • Antiguitat mínima de 2 anys desenvolupant l'activitat empresarial.
 • Haver aconseguit una facturació de 100.000 € en algun dels dos últims exercicis tancats anteriors a la sol·licitud.
 • Tenir al dia totes les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No tenir consideració d'empresa en crisi.
 • Tenir condició d'empresa, segons el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
Per tant, només les empreses que formin part del programa Kit Digital, podran ser agents digitalitzadors d'aquelles empreses que rebin la subvenció. Prestant-los així els seus serveis per a la transformació digital.

Subvencions per tamany d'empresa

Si ja hem esmentat que la subvenció s'aniria concedint per trams, segons la grandària de les empreses sol·licitants, la quantitat que rebi també vindrà condicionada per aquest factor.

La quantitat subvencionada, es disposa segons el següent ordre. Les empreses petites, d'entre 10 i 50 empleats, podran rebre fins a 12.000 euros. Les empreses d'entre 3 i 10 treballadors, fins a 6.000 euros. Les microempreses de fins a 3 i autònoms, només podran optar a ajudes per valor de 2.000 euros com a molt.

És per això que resultarà elemental que l'empresa que rebi la subvenció, compti amb un bon agent digitalitzador. D'aquesta manera s'assegurarà de treure-li el màxim partit a la subvenció i rebre l'ajuda esperada.

Quin tipus de projectes es subvencionen

Les ajudes del Kit Digital van dirigides a categories concretes que realment puguin ajudar a la digitalització d'una empresa. Per a això, s'han definit un seguit d'àrees de les quals es pot subvencionar el projecte a realitzar.

En ordre descendent, trobaràs les categories i tipus de projecte que es poden subvencionar amb els bonus digitals del programa Kit Digital. És a dir, les de dalt tenen prioritat enfront de la resta (especialment les 5 primeres):
 1. Serveis de disseny web i posicionament web en internet
 2. Botigues online a mida i comerç electrònic
 3. Gestió de xarxes socials
 4. Business Intelligence i Analítica
 5. Gestió de processos
 6. Factura electrònica
 7. Servei d'oficina virtual
 8. Comunicacions segures
 9. Ciberseguretat
És important tenir en compte que s'atorgarà una única subvenció per beneficiari. Una vegada l'Estat concedeix el bonus, el beneficiari abonarà el preu del projecte de digitalització que contracti amb una cessió del dret al cobrament.

Quan i com sol·licitar l'ajuda del Kit Digital

Els terminis són la clau per a poder accedir al Kit Digital. Hi ha tres terminis definits que hem de tenir molt en compte:
 • La formalització d'acords per a la prestació de subvencions ha de fer-se en un termini màxim de 6 mesos des que s'anuncia que una empresa rep l'ajuda.
 • En un termini de 4 mesos des de l'acord, s'ha de realitzar el servei per part de l'agent digitalitzador.
 • Hi ha una altra fase de 12 mesos en què es procedeix a desenvolupament i validació de la nova tecnologia.
Pel que fa a la lletra petita, cal tenir en compte que no són subvencionables l'IVA o que no es pot incloure hardware, serveis de IT i connectivitat, o els costs d'assessoria per a obtenir les ajudes.

Des de La Teva Web, complim els requisits com a agents digitalitzadors i portem 20 anys dissenyant pàgines web a mesura i botigues en línia, i realitzant estratègies de màrqueting digital, SEO i SEM.

Estarem encantats d'ajudar-te a treure tot el partit a aquesta subvenció digital!
Marc Berenguer redactor SEO
Sobre l'autor/a
Marc Berenguer — Redactor SEO
Vigatà i redactor SEO a l'agència barcelonina La Teva Web. Vaig començar en el món de la publicitat, i amb el temps m'he especialitzat en el món digital.

Notícies relacionades

Tens un projecte en ment? En volem saber més!