Què mesurar amb l'Analítica web? Indicadors habituals i KPIs
14 / 05 / 2018

Què mesurar amb l'Analítica web? Indicadors típics i KPIs

expert SEO Barcelona
Gerard Osan
Expert SEO

Els indicadors de rendiment clau ens aporten una informació de valor, que dóna resposta als nostres objectius de negoci

Google Analytics és una eina molt potent a l'hora de realitzar un seguiment de l'estat del nostre web, el seu rendiment, els canals que ens aporten trànsit, i un llarg etcètera.

Davant tot aquest allau d'informació, és relativament fàcil perdre’s en les dades i no tenir una perspectiva de si la nostra web està complint els nostres objectius o no.

Si a més, cada vegada que vulguem fer una consulta a la nostra plataforma d'analítica, hem de navegar entre totes les seves seccions i dedicar temps a trobar la mètrica que ens resolgui el nostre dubte, estarem dedicant un esforç majúscul en cada ocasió.

Però, ¿Realment tota la informació de Google Analytics ens resultarà útil per mesurar el rendiment del nostre web de forma periòdica? Tret de que ens posem a indagar en les dades perquè hem detectat una tendència anòmala, la resposta serà habitualment que no.

I com podem canalitzar tot aquest volum de dades perquè ens aporti valor i ens permeti prendre decisions? A través dels indicadors de rendiment clau o KPI.

Què són els KPIs?

L'acrònim KPI en anglès (Key Performance Indicator) fa referència a aquelles mètriques o conjunt de mètriques que ens aporten una informació de valor sobre el nostre web i ens permeten prendre decisions basades en dades.

Els indicadors de rendiment clau ens aporten una informació de valor, que dóna resposta als nostres objectius de negoci. I ens permeten entendre el grau de compleció dels mateixos, és a dir, si hem tingut èxit, i analitzar la seva evolució en el temps.

És el mateix una mètrica que un KPI?

Depèn. De vegades, ens interessarà conèixer el nombre de formularis rebuts al nostre web. Si els mesurem a través d'un esdeveniment a Google Analytics, el nombre d'esdeveniments corresponents equivaldrà al nostre KPI.

Però de vegades, haurem de definir els nostres KPIs a través de diverses mètriques. Un cas molt habitual, seguint amb l'exemple anterior, és la taxa de conversió. Aquest indicador ens mostra la relació entre el nombre de visites a la nostra web i el nombre de vegades que hem rebut un formulari. Per tant, hem d’emprar dos mètriques per construir el nostre indicador de rendiment clau.

D'altra banda, depenent del context, del tipus de web, de qui realitzarà el seguiment dels indicadors, i de moltes altres variables, els KPIs variaran segons cada projecte que abordem. Per exemple, per al departament de SEO, el CTR a les pàgines de resultats de cerca serà un KPI habitual, mentre que al responsable d'usabilitat li interessarà més el percentatge de rebot.

Amb això en ment, i tenint en compte que cada projecte és diferent, anem a veure quins són els KPIs típics per un web corporatiu, un e-commerce i un bloc.

KPIs per a una web corporatiu

Partint del supòsit que en aquest tipus de llocs web, el nostre principal objectiu serà la captació de formularis, podríem definir com KPIs:

 • Volum de visites, sessions o usuaris
 • Percentatge d'usuaris nous
 • Percentatge de rebot
 • Pàgines visitades per sessió
 • Temps de navegació
 • Nombre de formularis
 • Taxa de conversió

KPIs per a un comerç electrònic o botiga on-line

A més d'alguns dels KPIs vistos en el cas anterior, els indicadors que ens poden aportar valor en un comerç electrònic són:

 • Visites a fitxes de producte
 • Taxa de conversió (en aquest cas relacionada amb les transaccions)
 • Ingressos
 • Quantitat de comandes
 • Ingressos per usuari
 • Ingressos mitjans per comanda
 • Abandonaments de carret

KPIs per un blog

Per a un blog o un portal orientat a continguts, els KPIs específics, a més dels vistos per a un lloc web corporatiu, seran:

 • Total de subscriptors
 • Taxa de subscripció
 • % d'usuaris recurrents
Com comentàvem més amunt, cada web i cada negoci hauran de definir els KPIs que més s'adaptin als seus objectius. Encara que partir d'una base com la que hem vist en aquest article ens pot servir com a punt de sortida, haurem de realitzar l'esforç d'analitzar el nostre negoci i marca quines KPIs ens seran més útils. I si teniu qualsevol dubte sobre els KPIs o la seva definició, no dubteu a contactar amb nosaltres.
expert SEO Barcelona
Sobre l'autor/a
Gerard Osan — Expert SEO
Dins del màrqueting online he enfocat la meva carrera professional cap al SEO tècnic i l'analítica web. També dedico una mica de temps a la programació, buscant que el desenvolupament web aporti recursos optimitzats al màrqueting.

Notícies relacionades

Tens un projecte en ment? En volem saber més!