Metodologia TDD per a la programació de webs a mida
Actualitzat: 29 / 01 / 2022

Metodologia TDD per a la programació de webs a mida

Eduardo Jiménez, desenvolupador web
Eduardo Jiménez
Desenvolupador Web

La programació de webs a mida, com en altres tipus de desenvolupament, implica que el projecte es realitzarà de manera específica, seguint els requisits del client. En fugir de solucions estandarditzades, aconseguim uns resultats més optimitzats i que, habitualment, proporcionen un rendiment superior.

D'altra banda, atès que existirà una càrrega més gran de desenvolupament web, tant el servidor com en el front-end, serà comú requerir d'un temps major per a la finalització del projecte web.

A més, a mesura que progressi el desenvolupament, el volum de línies de codi i de programadors que intervinguin en el mateix creixerà. Això comportarà una major dificultat per al control de bugs o errors en la programació.

Encarar aquest tipus d'escenaris de programació a mida sense una metodologia definida per al nostre equip de desenvolupadors pot arribar a ser un pou sense fons per al nostre temps i recursos.

Per afrontar aquest tipus de projectes, hi ha tècniques de desenvolupament com la TDD, que apliquem a La Teva Web per a la programació de webs a mida.

Què és la metodologia TDD?

De les sigles en anglès TDD (Test-driven Development), el desenvolupament guiat per proves és una tècnica de programació que permet afrontar grans projectes de programari, reduint-los a unitats més petites basats en les proves o requisits que haurà de superar el projecte desenvolupat.

Un exemple pràctic: un client que ens demani el desenvolupament a mida d'una web que permeti reservar allotjaments turístics.

En un model de programació tradicional enfocaríem el projecte de la manera següent:

 • Recollida de dades i requisits inicial amb el client
 • Definició de què ha de fer el nostre aplicatiu
 • Definició de com implementarem el nostre codi
 • Desenvolupament
 • Testeig de tot el sistema
 • Lliurament al client

El problema amb aquest tipus d'enfocament és que en les etapes finals, tant en el testeig com en el lliurament al client (fins i tot després del mateix), podem trobar-nos amb diversos errors que impedeixin el funcionament del web. En aquest punt, haurem de revisar tot el nostre codi i tornar a les etapes d'implementació per corregir-los. En projectes grans, aquest cicle pot arribar a repetir-se ad infinitum.

I com soluciona la metodologia TDD aquest problema? Seguint l'exemple comentat a dalt, amb la tècnica de desenvolupament guiat per proves realitzaríem els passos següents:

 • Recollida de dades i requisits inicial amb el client
 • Definició de què ha de fer el nostre aplicatiu i fragmentació de les funcionalitats en unitats de testeig, que permetin:
 • -> Encapsular el codi que correspongui a cada requisit individual
 • -> Definir què ha de fer aquest fragment i el seu corresponent test, marcant quines seran les condicions perquè es passi amb èxit
 • Definició de com desenvoluparem cada unitat de codi
 • Desenvolupament de les diferents unitats de forma individual
 • Testeig de cada unitat
 • Refactorització i revisió final
 • Lliurament al client

Encara que sobre el paper incrementem els passos de desenvolupament, la tècnica TDD ens estalviarà molt de temps en la revisió final i detecció d'errors del sistema complet, atès que cada unitat de codi concret ja haurà passat el seu test.

Beneficis de la metodologia TDD

Alguns dels avantatges que aporta el desenvolupament guiat per proves a la programació a mida són:

 • Menor nombre d'errors: en segmentar el nostre codi en unitats més petites amb els seus propis tests individuals, la complexitat del desenvolupament es redueix. Això es deu al fet que afrontem amb cada mòdul una funcionalitat concreta, i no tot el gruix del sistema complet.
 • Millor detecció i correcció d'errors: en línia amb el punt anterior, ens serà més fàcil abordar els possibles errors que sorgeixin, ja que podrem detectar en quina unitat es troben i corregir-los en el seu context.
 • Desenvolupament modular i reutilització: la distribució en mòduls individuals del codi ens permetrà re-aprofitar el nostre programari o part del mateix en altres projectes.
 • Implementar només el que es necessita: atès que definirem de manera encapsulada cada funció del nostre programa, limitarem l'aparició de codi innecessari que no respongui específicament als requisits plantejats.

Com veieu, la programació de webs a mida a través de la metodologia TDD aporta nombrosos beneficis, tant per al treball dels nostres desenvolupadors com per al resultat final dels nostres projectes. Si esteu plantejant-la creació d'una web a mida, no dubteu a contactar amb nosaltres: estarem encantats d'ajudar-vos.

Eduardo Jiménez, desenvolupador web
Sobre l'autor/a
Eduardo Jiménez — Desenvolupador Web
Com a desenvolupador web sènior de La Teva Web, he treballat en una infinitat de projectes, aportant sempre la millor solució per al client. Gràcies a la meva experiència, soc capaç de definir projectes web ben estructurats i sòlids amb programació a mida, aconseguint un producte final estable i durador.

Notícies relacionades

Tens un projecte en ment? En volem saber més!