Microsites i landing pages Barcelona

Disseny de microsites i landing pages

Les landing pages són pàgines web promocionals que es creen per donar a conèixer un producte o servei en concret a través d'una única pàgina web, sense pàgines interiors. Els microsites, en canvi, són pàgines de web petites, amb poques URLs, destinades a promoure una part del negoci o estratègia SEO.
Microsites i landing pages

El nostre avantatge: disseny web orientat al rendiment

Les microsites solen ser pàgines web de durada limitada, ja que solen vincular-se a la promoció d'un producte en concret. L'elecció d'un bon domini és clau per aconseguir un ràpid posicionament orgànic seo de la microsite als cercadors.

Una estratègia exitosa, pel que fa a posicionament web, és la creació d'una microsite per a cada producte de la companyia, el que beneficia a nivell de posicionament ja que es treballa amb múltiples webs i dominis. O si per exemple tenim negocis físics en diferents poblacions, podem dedicar una pàgina web senzilla a cada sucursal, optimitzada per als habitants de cada ciutat o país estratègics per al nostre negoci.

En una microsite, el disseny web és clau. S'ha de crear un disseny web impactant i concís que transmeti els valors del producte, servei o promoció de forma ràpida i que permeti obtenir un rendiment de forma immediata.

Les microsites i landing pages són idònies per al llançament d'ofertes i promocions puntuals
Disseny de microsites i landing pages

Microsite o landing page?

Una microsite no és el mateix que les famoses landing pages o pàgines d'aterratge, ja que aquestes últimes formen part pròpiament d'una pàgina web o microsite en si. Les landing pages són pàgines web pensades perquè un usuari potencialment interessat en un sol servei o producte, obtingui tota la informació necessària sobre aquest, i s'hi incorporen informacions, dissenys i funcionalitats 100% orientades a aconseguir una conversió: un clic, una trucada, un formulari o una compra.

Una altra diferència important és que les landing pages no es dissenyen per al posicionament en cercadors com Google. Acostumen a ser pàgines amb poc text, i més pensades per a la conversió. Les estratègies per atreure clients a les landing pages es realitza mitjançant:

  • Anuncis patrocionados o de pay per clic (PPC) com Google Adwords que redirigeixi directament l'anunci a aquesta landing page.
  • L'ús de codis QR
  • Mitjançant l'enviament de newsletters.

A més a més, les landing pages es dissenyen per a generar un impacte visual important i s'optimitzen per obtenir els millors resultats en termes de conversió i immediatesa en la resposta del client.

Necessites una petita gran web? Escriu-nos