Passos per a realitzar una auditoria SEO
Actualitzat: 29 / 01 / 2022

Passos per a realitzar una auditoria SEO

expert SEO Barcelona
Gerard Osan
Expert SEO
SectorParlem de

El plantejament d'una estratègia SEO mai serà el mateix per a un projecte nou, que per a un que ja porta temps online. Per millorar el SEO d'una pàgina web existent, o bé crear una nova pàgina web sobre un domini que ja està online, és imprescindible realitzar una auditoria SEO en profunditat. I en aquest post t'expliquem unes pautes que sempre hauràs de seguir:

1.- Anàlisi d'indexació de continguts

A través de la comanda a Google per a qualsevol SEO (site: domini) podem identificar les pàgines del domini en qüestió que estan indexades. I quin contingut els estan enviant a Google. Important perquè funcioni aquesta comanda, escriure el domini tal qual, sense protocols ni www. Amb aquesta recerca identificarem si tenim més, menys o tantes URL com volem posicionar (comparant amb el que li estem enviant a Google a través de Google Search Console). Com més s'assemblin aquestes xifres, millor. A més del volum, és important prestar atenció a quin tipus de contingut estem indexant.

Hauríem de fer un repàs dels resultats de les primeres 2-3 pàgines, identificar les pàgines que tenen contingut fluix i / o que no té utilitat per SEO (cistella de la compra, el meu compte, perfils d'usuari, avís legal, política de cookies ...) i desindexar-les, via robots.txt o com preferiu. És important fer això perquè si només enviem a Google contingut de qualitat i original, la nostra autoritat pujarà.

2.- Revisar els titles

Als titles li estem indicant una informació fonamental als cercadors, així que és molt important aprofitar-los bé. En aquest sentit us recomanem repassar què titles esteu indexant, i què els hi esteu transmetent. Evita la repetició excessiva de les mateixes paraules clau (estaríem davant del que anomenem canibalització de keywords), sempre és millor fer servir sinònims i paraules contextuals. I revisa els textos també des d'una perspectiva de l'usuari. Revisar una SERP on aparegui un resultat teu i altres de la competència, i valora quins probabilitats hi ha que facin clic al teu enllaç. El CTR és un valor molt a tenir en compte en SEO.

3.- Auditoria de descriptions

En aquest punt el més rellevant per a nosaltres és que totes les pàgines tinguin una metadescripció, que aquestes siguin úniques i originals, i si són llegibles per humans. Llegeix-te-les detingudament i pensa si tenen sentit de frase, si s'entenen.

4.- Repassar les URL

En aquest apartat has de tenir en compte quin tipus de caràcters apareixen en els teus URL indexades, i com s'entrellacen entre ells. El més recomanable és que només apareguin paraules, que aquestes estiguin sense caràcters especials, que estiguin separades per guions centrals (evitar guions baixos), i paràmetres innecessaris.

5.- Optimització de continguts per SEO

A continuació és important repassar les pàgines principals del web, i constatar que els continguts, tant en estructura com en contingut dels textos. És importantíssim que la keyword estigui present en el títol, diverses vegades en el text de la pàgina, als subtítols, als ALT de les imatges, i en el primer paràgraf del text. Atenció amb pendre-s'ho massa a pit i realitzar el que coneixem com sobreoptimización de continguts. Escriu de forma natural i no generis una densitat de les keywords superior a l'1% del text.

6.- Imatges preparades per SEO

En aquest punt Google el que més va valorar per SEO, a nivell estructural del web, és la seva velocitat de càrrega. I per això és imprescindible que les imatges tinguin el mínim mida possible que ens aporti la qualitat d'imatge que necessitem. I de cara al SEO de la pròpia imatge, és molt important assignar l'atribut d'imatge ALT (amb la keyword desitjada), i si pot ser, que el nom de l'arxiu que pugem al web sigui rellevant semànticament (nostra-paraula-clau.jpg).

7.- Anàlisi d'enllaços entrants

Que un web generi un enllaç cap al nostre portal no sempre és bo. Si col·leccionem enllaços de països llunyans, de webs sense cap relació temàtica amb la nostra i / o plens de centenars i centenars d'enllaços sortints, llavors aquest enllaç ens pot fer més mal que bé. Identifica'ls, i procedeix a esborrar la seva indexació.

8.- Evitar contingut duplicat

És inevitable que part del contingut sigui compartit per diverses URL de la nostra web, però hem d'evitar casos extrems. Hi ha multitud d'eines que detectaran aquest fenomen i ens facilitaran la feina d'identificar aquest contingut duplicat (o multiplicat), per posar-hi remei, com siteliner.

9.- Comprovar la versió mòbil del site

Sempre ha estat important per SEO tenir una versió mòbil del web adaptada a tots els dispositius i àgil que fa a velocitat de càrrega, però ara ja és imprescindible després del canvi de política de Google, amb el mobile first.

10.- Anàlisi d'enllaços interns

A la majoria d'auditories SEO no s'arriba a aquest punt, però els enllaços entre els diferents continguts de la nostra web és molt important per a nosaltres, ja que permeten que els nostres continguts siguin fàcilment accessibles a humans i robots, i que els enllaços fan que la autoritat SEO es distribueixi entre els nostres continguts. Fixa't en quins continguts enllacem des del menú, quin anchor texts tenim per als nostres enllaços interns, com relacionem categories, posts o productes entre ells, etcètera.

11.- Comparticions a xarxes socials

Google té en compte cara a SEO les comparticions que els nostres continguts tenen a les principals xarxes socials, ja que és un indicador de la rellevància de la nostra pàgina per als usuaris. És important analitzar-lo, i si detectem deficiències passar a un canvi d'estratègia.

12.- Repàs del sitemap

Aquest punt requeriria un post sencer, que ja redactarem més endavant. En qualsevol cas, aquí el més determinant és que al sitemap estigui tot el que vulguem indexar, i que tingui una certa priorització dels continguts més importants per a la nostra estratègia SEO. Sempre és bo seguir les recomanacions que fa el format de schema.org. No recomanem configurar l'enviament desitemap via Search Console fins que no hàgim testejat el nostre sitemap i estiguem satisfets del seu contingut.

13.- Detectar i eliminar enllaços trencats

Això és molt important. Cal revisar qualsevol enllaç, tant intern com extern, que estigui trencat i ens doni errors 404, o el que és pitjor, portem a l'usuari a una web que ja no existeix. Relacionat amb això útim, també és convenient comprovar els errors 404 que ens dóna la web, i si aquests són significatius el procés més recomanat és a través d'una redirecció 301 a l'arxiu htaccess del nostre web.

Aquests són els punts fonamentals per realitzar una auditoria SEO. En articles posteriors aprofundirem sobre cadascun dels apartats que no hem pogut desenvolupar aquí, i també sobre eines que us facilitaran la feina per a l'informe.

expert SEO Barcelona
Sobre l'autor/a
Gerard Osan — Expert SEO
Dins del màrqueting online he enfocat la meva carrera professional cap al SEO tècnic i l'analítica web. També dedico una mica de temps a la programació, buscant que el desenvolupament web aporti recursos optimitzats al màrqueting.

Notícies relacionades

Tens un projecte en ment? En volem saber més!