Pogo Sticking i SEO
Actualitzat: 29 / 01 / 2022

Pogo Sticking i SEO

expert SEO Barcelona
Gerard Osan
Expert SEO
SectorParlem de

Aquest comportament pot afectar de forma negativa al nostre posicionament

Entre els milers de factors i variables que té en compte Google per al posicionament orgànic, hi ha un amb un nom ben curiós: el Pogo Sticking.

Vinculat al percentatge de rebot, aquest indicador representa un comportament específic dels usuaris durant la seva interacció amb les pàgines de resultats de cerca i els propis llocs webs presents a les mateixes. Molt en línia amb la tendència de Google en els últims anys de prioritzar factors de rànquing que representin els interessos dels usuaris.

Analitzem què és el Pogo Sticking, quina és la seva relació amb el SEO i com podem evitar els seus efectes negatius en el posicionament.

Què és el Pogo Sticking?

El Pogo Sticking és el comportament que té un usuari en realitzar una cerca a Google o altre cercador, accedir a un lloc web proporcionat per un dels resultats, i, pel motiu que sigui, tornar a la pàgina de resultats i accedir a un altre dels llocs web presents.

Aquest patró de comportament pot repetir-se en diverses ocasions per la mateixa cerca, en el qual l'usuari "rebotarà" d'un resultat a un altre de la SERP fins que trobi un contingut que li proporcioni una resposta satisfactòria a la seva necessitat. O fins que s'abandoni el procés.

El nom associat a aquesta conducta deriva de la similitud amb el "pogo stick", el dispositiu que permet realitzar salts o rebots en el món real.

El Pogo Sticking és el mateix que el rebot?

No. De vegades, un rebot equivaldrà al Pogo Sticking, però hi ha algunes diferències.

D'una banda, el rebot o percentatge de rebot inclou a aquells usuaris que en accedir a una pàgina web, surten de la mateixa sense realitzar cap acció més enllà de consultar el contingut. El concepte no és exclusiu del SEO, sinó que s'aplica de forma general a l'analítica web i altres canals de màrqueting online. A més, un percentatge de rebot elevat no sempre tindrà una connotació negativa.

D'altra banda, el Pogo Sticking està més vinculat al SEO, tot i que es pot relacionar amb altres àrees. Per exemple, podem mesurar el Pogo Sticking intern en un comerç electrònic, valorant el seu efecte en els llistats propis del mateix (categories, resultats del cercador intern, etc.). A diferència del rebot, aquest concepte implica la interacció entre dos o més elements i, de forma habitual, tindrà un efecte negatiu per al nostre posicionament.

Què sol provocar l'efecte Pogo Sticking en SEO?

Hi ha diversos motius perquè l'usuari consulti diversos resultats en les pàgines de resultats de cerca, provocant l'efecte de Pogo sticking:


  • Incoherència entre l’snippet de cerca (títol i descripció) i el contingut de la web, de manera que els usuaris fan clic al nostre resultat atrets per la promesa inclosa en el mateix, però el contingut no es correspon.
  • Temps de càrrega elevat, fent que l'usuari no pugui consultar el nostre web i hagi de retrocedir a la SERP per entrar en un altre resultat.
  • Disseny i usabilitat deficients, per exemple si mostrem una pàgina no adaptada a dispositius mòbils a un usuari que accedeix amb el seu Smartphone.
  • Contingut poc atractiu i irrellevant.


També cal comentar que per determinades etapes del Customer Journey d'un usuari, i per a diferents tipus de cerques o sectors el Pogo sticking serà un comportament habitual.

Posem l'exemple del director d'una PIME que busca una empresa de  disseny web a Barcelona per renovar el seu web. Després de fer la cerca "disseny web barcelona" a Google, possiblement compararà entre les diferents empreses presents entre els resultats i contactarà amb més d'una d'elles. Durant aquest procés, accedirà a les diferents webs i retrocedirà a la SERP en diverses ocasions. No es tracta que el primer resultat no hagi resolt la seva cerca, sinó que consultar diversos proveïdors entra dins del seu comportament.

Com evitar el Pogo Sticking?

Atès que la seva mesura és difícil, ja que podem controlar el percentatge de rebot de la nostra web però no el comportament de l'usuari fora d'ella, les recomanacions per evitar el Pogo Sticking van en la línia d'oferir a l'usuari el contingut que busca i alguna cosa més:


  • Oferir un contingut que reflecteixi el que hem indicat en el nostre títol i descripció del snippet.
  • Optimitzar la velocitat de càrrega del nostre lloc web, especialment en versions mòbils.
  • Comptar amb un disseny web atractiu, i treballar en la usabilitat i l'arquitectura de continguts del nostre web.
  • Proporcionar a l'usuari el contingut que doni resposta a la seva cerca i altres consultes que pugui tenir de forma posterior o complementàries.


Dins de l'evolució i progrés de la nostra estratègia de SEO, el Pogo Sticking serà una variable molt a tenir en compte si volem millorar el nostre posicionament. Si teniu dubtes sobre aquest o altres conceptes SEO, no dubteu a contactar amb nosaltres.

expert SEO Barcelona
Sobre l'autor/a
Gerard Osan — Expert SEO
Dins del màrqueting online he enfocat la meva carrera professional cap al SEO tècnic i l'analítica web. També dedico una mica de temps a la programació, buscant que el desenvolupament web aporti recursos optimitzats al màrqueting.

Notícies relacionades

Tens un projecte en ment? En volem saber més!