phone

Redisseny web i marketing digital per Ocome

Redisseny pàgina web i marketing digital per OCOME. Empresa dedicada al subministrament i instal·lació de tancaments metàl·lics.
web empresa valles

Instal·lació de tanques i tanques metàl·liques

Redisseny pàgina web per OCOME. L'empresa es dedica al subministrament i instal·lació de tanques i tancaments metàl·lics. S'ha redissenyat tot el portal web d'acord amb la imatge de l'empresa.

El portal inclou tot el catàleg de productes de OCOME com: tanques, casetes metàl·liques, marquesines, tanques metàl·liques o tancats metàl·lics.

La Teva Web anem pel tercer redisseny web de la pàgina web del sector industrial Ocome Cercados Metálicos. Després de tres anys de vida de l'última versió de la pàgina web de Ocome Cercados Metálicos, es necessitava un total redisseny de la pàgina web amb l'objectiu d'adaptar el disseny a la nova imatge corporativa de l'empresa i de la seva marca. A més, amb el llançament de nous productes, era necessària una nova arquitectura de la informació de la pàgina web.

El nou disseny web es centra en una imatge més moderna i actual on els continguts són més clars i accessibles, evitant l'ús de menús desplegables i millorant molt la usabilitat de la pàgina web.

El nou disseny web i programació web estan també adaptats als dispositius mòbils com telèfons mòbils i tablets, una mica del que mancava la web anterior.

Pel que fa al marketing online, donarem un nou impuls al posicionament web per paraules clau com tancats metàl·lics. Per millorar el posicionament web, també s'han incorporat noves seccions dinàmiques com notícies i projectes realitzats, el que permetrà el creixement de la pàgina web i que Google detecti que la pàgina està en constant actualització.
Iván Cuéllar dissenyador web
Sobre l'autor/a
Iván Cuellar — Dissenyador web
Amb una infinitat de dissenys realitzats a La Teva Web, no només busco realitzar webs “boniques”. Sempre aportem als projectes dels nostres clients una visió centrada en les seves necessitats i en l'usuari. Sense deixar de banda les tendències de disseny web, que evolucionen cada any.

Tens un projecte en ment? En volem saber més!