redacció continguts seo
11 / 10 / 2022

Redacció SEO. Com redactar un article per a SEO

Francesc Sánchez CEO La Teva Web
Francesc Sánchez
Expert en marketing digital

Hem de pensar abans d'escriure, seguir unes pautes tècniques i tenir molt de sentit comú.

Com a agència seo entenem la creació de continguts seo com una pota imprescindible de qualsevol estratègia seo i el blog de qualsevol pàgina web és la nostra millor eina. En aquest article et donarem les pautes necessàries perquè les teves notícies funcionin a nivell de posicionament web i que et generin clients.

Decideix sobre què parlar

Quan busquem una paraula clau a Google estem simplement buscant un contingut que respongui a les nostres intencions de cerca. D'aquí ve que en el SEO donem tanta importància al contingut, és més, solem dir que el contingut és el rei en el SEO. Aquesta popular afirmació és correcta, però com a tot rei, sempre que li donem un regne on regnar. El regne és la nostra pàgina web i aquesta ha d'estar perfectament optimitzada a nivell de SEO perquè Google tingui en consideració el nostre contingut.

Abans de començar si més no a escriure, hem de tenir clar quina intenció de cerca desitgem resoldre. És a dir, hem de tenir clar quina pregunta o necessitat de l'usuari resoldrà el nostre contingut i, elaborar-lo i estructurar-lo en conseqüència. Així que el primer que hem de fer és decidir a quina intenció de cerca ens enfocarem i, en conseqüència, triar les paraules clau pertinents. En el nostre post tipus de paraules clau SEO t'expliquem que tipus de paraula existeixen i, sobretot, quins ens interessa atacar i, si no saps com triar les paraules clau idònies, t'expliquem quines són les millors eines per a trobar paraules clau.

Posarem un cas pràctic: aquest mateix article. Com a agència seo, oferim un servei que és la redacció de continguts seo. És per això que crearem una notícia en el nostre blog que pretengui captar aquelles empreses o professionals que, o bé busquin una agència de continguts seo, o vulguin aprendre com redactar perquè la seva pàgina web es posicioni de manera correcta.

Mitjançant SERanking veurem que volums de cerca existeixen i que paraules ens suggereix l'eina. Veiem que cerques molt tècniques com a “redacció continguts seo” o “màrqueting de continguts seo” tenen cerques ínfimes: menys de 30 persones ho busquen al mes a Espanya. Per contra, “redacció seo” i “continguts seo” ho busquen 210 i 170 persones respectivament i el nivell de dificultat és baix, així que inicialment optarem per aquestes paraules clau, encara que hem de tenir en compte que són d'intencionalitat informativa i no comercial.

contenidos seo

redacción seo

Recomanem sempre contrastar amb més d'una eina, així que ens anirem a ahrefs i realitzarem el mateix procés i, posteriorment, amb Semrush.

ahrefs contenidos seo

És important estar atent perquè, molt sovint, detectem paraules clau amb un elevat potencial, en el nostre cas “màrqueting de continguts”.

ahrefs marketing contenidos

Semrush ens llança els mateixos valors, i a més ens indica el tipus de paraula clau en funció de la intenció de cerca del client.

semrush keyword magic tool

Finalment, anirem a les SERPS en Google -és a dir buscarem les paraules en Google- i veurem que hi ha diversos competidors que posicionen aquestes paraules. A més, Google ens dona alternatives de cerca per a aquestes paraules clau com són “redactor de continguts seo” o “redacció de continguts seo”. Tornarem a reiniciar el procés i decidir quines són les joies de la corona i m'apunto per al futur fer un post de “diferència entre màrqueting de continguts i seo”.

serps contenidos seo

Parla només del que saps

Ara que sabem la intenció de cerca a cobrir i que paraules clau, encara no és el moment de començar a redactar. Primer hem de ser honestos amb nosaltres mateixos i respondre a una simple pregunta: Som experts en el tema? Proveirem d'informació de qualitat per als nostres usuaris? Únicament si podem respondre afirmativament és quan podem plantejar-nos començar el nostre article i, en cas contrari, hem de recaptar informació d'interès sobre aquest tema i formar-nos abans d'escriure res. No necessitem ser experts redactors seo, necessitem ser experts en el tema del qual parlarem. Per cert, mai hem de copiar contingut de tercers, això és contingut duplicat i únicament aconseguirem que Google ens penalitzi. I res de fer faltes d'ortografia perquè penalitzen.

Tècnicament, estem introduint el concepte d'EAT, que és la suma de les paraules: experiència (expertise), autoritat (authoritativeness) i confiabilitat (trustworthiness).

Encara que no hi ha una extensió mínima ni màxima d'un text per a poder posicionar, és recomanable que el nostre post superi les 800 paraules i, en cas de ser molt extens hem d'incorporar un índex de continguts.

Fes el teu contingut atractiu

Hem de redactar de manera amena, fent ús d'imatges, infografies o un altre material audiovisual quan sigui possible per a fer més atractiva la lectura i sempre adequant el llenguatge al lector. Hi ha diversos bancs d'imatges com Unsplash que et poden ajudar i són gratuïts. Per contra si vols algun banc d'imatges més professional sempre pots recórrer a Adobe.

banco imágenes

Ets una persona que parla amb persones

Haurem d'escriure com a persones que es dirigeixen a persones, hem d'adaptar sempre el nostre llenguatge en funció del públic al qual ens dirigim. No és el mateix redactar un article acadèmic que redactar un article per a nens. Sobretot, no podem parlar com a robots i hem d'evitar l'ús abusiu de paraules clau. En la mateixa línia, et recomano la utilització de sinònims i paraules relacionades ajuda molt a la comprensió de l'article i, permet a Google entendre millor el nostre text i ampliar la utilització de termes per a una intenció de cerca. Així parlarem de “continguts seo” però també de “redactors seo”.

Parla només d'una cosa

Cada article ha d'atacar una única intenció de cerca. Això significa que no hem d'aprofitar una notícia per a posicionar conceptes diferents i hem de focalitzar-nos únicament en un. Si decidim centrar-nos en la redacció seo, no hem de parlar en el mateix post del màrqueting de continguts. Tampoc hem d'atacar el mateix concepte amb dues pàgines o articles alhora ja que ens estaríem canibalitzant.

SEO tècnic: la nostra checklist

Una vez hemos decidido para quien y sobre qué escribir, debemos decidir la estructura del texto e implementar diversas pautas de redacción SEO a nivel técnico. 

 1. La url debe incorporar el título de la noticia separado por guiones y eliminando las palabras que no aporten valor SEO como artículos o conjunciones.
 2. El título del artículo debe ser atractivo para captar la atención, pero siempre debe incorporar la palabra clave principal.
 3. La palabra clave debe estar siempre en los encabezados o metas de la página, tanto en el title como en la description. El title no debe superar los 70 caracteres y no debe ser exactamente el mismo título de la noticia. La description es el lugar idóneo para captar la atención del usuario y no debe superar los 156 caracteres. Piensa que será lo primero que verá el usuario en las SERPS o resultados de búsqueda en Google. Puedes utilizar herramientas como Mangools.

  mangools
 4. La estructura debe ser clara y consistente. El título de la noticia debe estar etiquetado correctamente como lo que es: H1. A partir de aquí el resto del cuerpo del artículo deberá organizarse jerárquicamente en títulos secundarios H2 o terciarios H3 y el resto debe ir en párrafos. Si el post es muy extenso, utilizaremos un índice de contenidos.
 5. Debemos proveer de contenido de valor ya desde el primer párrafo y, obviamente, nuestra palabra clave debe estar también en este primer párrafo y, preferentemente en negrita. Esto no sólo ayuda a Google a entender de que hablamos, sino que indica al usuario que obtendrá leyendo dicho post. Si nuestro artículo está bien redactado y aporta valor, no debemos preocuparnos por el tiempo en que el usuario estará en nuestro artículo. Olvídate de redactar noticias que obliguen al usuario a llegar al final para obtener la información relevante.
 6. El enlazado interno. Nos interesa mucho que nuestro usuario lea nuestro contenido y continue navegando por nuestra página web, por ejemplo, para acceder a ver los servicios relacionados o rellenar un formulario de contacto. Todo esto lo hacemos con el uso de enlaces internos. Si un cliente nos llega a nuestra web buscando como redactar contenidos seo, nos puede interesar que acceda a nuestra página de servicios de posicionamiento seo y nos envíe un formulario. Esto debemos facilitarlo, por eso no es casual que en nuestras noticias veas servicios relacionados con las mismas. Por cierto, comprueba que todos los enlaces tengan el anchor text correcto.
 7. Añadir el artículo al sitemap en xml de la página para que lo registre Google Search Console.
 8. Optimiza el peso de las imágenes y que estén bien etiquetadas con su ALT correspondiente.
 9. Valora la utilización de rich snippets y úsalos a tu favor cuando puedas.
 10. Analiza la densidad de palabras clave con herramientas como Semrush o toolsyep
 11. Acuérdate del EAT y asegúrate de que aparezca el autor y la fecha de la publicación.
Francesc Sánchez CEO La Teva Web
Sobre l'autor/a
Francesc Sánchez — Expert en marketing digital
Barceloní, expert en marketing digital. Fundador i CEO de La Teva Web i inaugurador del nostre magnífic blog. M'entusiasma haver col·locat la primera pedra dels fonaments que sostenen els nostres valors: clients feliços i projectes que deixen empremta.

Notícies relacionades

Tens un projecte en ment? En volem saber més!