Què és el SEO?
04 / 08 / 2022

Què és el SEO i per a què serveix?

expert SEO Barcelona
Gerard Osan
Expert SEO
SectorParlem de

El SEO amaga tot un món d'algorismes, penalitzacions, tècniques i estratègies i molts altres conceptes

Tant si tens un negoci en línia com si ets usuari habitual d'Internet, és possible que alguna vegada hagis escoltat el concepte SEO. O que tinguis un amic que és SEO. O que el SEO és millor que el SEM…

Sigui quin sigui el teu primer punt de contacte amb el SEO, des de fa uns anys aquestes 3 lletres amaguen tot un món d'algorismes, penalitzacions, tècniques i estratègies, i molts altres conceptes que fan del SEO una disciplina en constant canvi.

A través d'aquestes línies intentarem aportar una visió global del SEO, explicant en què consisteix, quins elements el componen, per què és important i com funciona, entre d'altres.

Què és el SEO?

Si mai heu realitzat una cerca a Google, observareu que se us presenten una sèrie de resultats ordenats, que mostren webs, ubicacions en un mapa, vídeos, imatges i altres recursos.

Deixant de banda els anuncis de pagament que apareixen en aquestes pàgines, el SEO és un conjunt d’estratègies i tècniques que busca influir en l’ordre dels resultats d’un cercador, intentant que el nostre web o contingut aparegui en la millor posició possible.

En aquest sentit, les pròpies sigles SEO són ​​força auto-definitòries: en anglès, Search Engine Optimization, la traducció del qual és Optimització per a Motors de Cerca. Aquesta disciplina també és coneguda com a posicionament web o posicionament orgànic.

Els mateixos motors de cerca com Google, Bing o Yandex, tenen les seves pròpies regles a l'hora d'ordenar els resultats, en què influeixen una infinitat de paràmetres. A aquestes regles en conjunt se les coneix com a algorisme. El treball SEO busca utilitzar aquestes regles a favor seu, escalant posicions per al nostre web.

Què és un motor de cerca?

A la definició del SEO hem esmentat els motors de cerca. Aquestes eines ens permeten trobar informació a Internet mitjançant la introducció d’una o més paraules, i la presentació dels resultats corresponents.

Darrere d'aquesta simple descripció del seu funcionament s'hi amaga tot un entramat de variables i algorismes. A grans trets, un motor de cerca rastreja diàriament milers de pàgines web. Durant aquest rastreig, realitza 2 funcions:

 • Desa la informació d'aquestes pàgines en un índex
 • Troba noves pàgines web per rastrejar a través dels enllaços

Mitjançant aquest procés construeix un índex on, segons els seu propis criteris, emmagatzema la informació de les pàgines web detectades.

Quan un usuari fa una consulta, el motor de cerca accedeix al seu índex i mostra els resultats rellevants ordenats segons el seu algorisme.

Avui dia, els principals motors de cerca com Google o Bing han evolucionat per oferir altres serveis més enllà de la cerca en si. Penseu, per exemple, a Google amb els vostres serveis de correu, d'allotjament web o la seva integració en mòbils Android.

Una mica d’història sobre el SEO

A la dècada dels 90 van començar a aparèixer els primers motors de cerca, com Yahoo!. Atès que el seu ús va augmentar, els propietaris de webs de negocis van començar a adonar-se del valor que podria tenir aparèixer en posicions superiors, atraient així més clients.

A finals dels mateixos 90 es va publicar Google, que no ha deixat de guanyar en popularitat fins avui. En aquest sentit, la majoria de les estratègies de posicionament orgànic giren al voltant d'aquest cercador i de les regles que imposa.

Al llarg de tots aquests anys, el SEO ha anat evolucionant en paral·lel a les modificacions que han fet Google i altres motors de cerca. Inicialment, els algorismes treballaven amb unes regles i variables força senzilles. Això va derivar en l’ús de tècniques SEO molt agressives per millorar el posicionament, com el keyword stuffing.

Amb el pas del temps, els algorismes dels motors de cerca s'han anat sofisticant, incorporant tecnologies com ara el Machine Learning o la Intel·ligència Artificial. Per això les tècniques poc ètiques que abans tenien èxit han anat perdent efectivitat.

En aquest sentit, el treball SEO ha esdevingut més complex. Els motors de cerca s’han esforçat per eliminar qualsevol possible trampa o truc per manipular els seus algorismes, alhora que han fet apologia de bones pràctiques a través de la seva pròpia documentació i xarxes socials.

Per què serveix el SEO?

Com hem comentat anteriorment, el principal objectiu del SEO és millorar les posicions d’un web o contingut en els resultats d’un motor de cerca. Això comportarà un flux de trànsit més gran cap al nostre web, principalment d'usuaris interessats en els nostres continguts, productes o serveis.

A més, en l’actualitat, la majoria de les pràctiques SEO que recomanen els propis motors de cerca busquen millorar l’experiència dels usuaris en navegar per un web, així com el contingut d’aquests. Pel que l’optimització SEO sol comportar una sèrie de canvis que augmenten la qualitat d’un web.

Per què és important el SEO?

Si tenim un negoci, el nostre web pot ser una porta d’entrada per a nous clients. Depenent del tipus d'empresa que tinguem, ho serà més o menys. Per exemple, una botiga completament en línia (sense botigues físiques) viurà únicament del trànsit que capti al seu web. Mentre que una agència de viatges podrà captar clients al seu web, però també als seus locals comercials.

En qualsevol dels casos, una estratègia SEO ben plantejada ens aportarà nous clients periòdicament. A diferència de la publicitat en línia, que només ens permet aparèixer mentre paguem l'import corresponent, les visites SEO no tenen un cost associat. Això no vol dir que el treball de posicionament sigui gratuït: requereix molt d'esforç, i en la majoria dels casos de la contractació d'un professional.

Un altre dels aspectes que destaca a la importància del SEO és la seva estabilitat en el temps. Les estratègies de posicionament busquen captar trànsit a mitjà i llarg termini. Si no incorrem en males pràctiques i seguim una línia de treball, tindrem moltes probabilitats de consolidar el SEO com una de les fonts de visites més rendibles del nostre web.

Què és un SEO?

Fins aquest punt hem estat parlant del SEO com una sèrie d’estratègies i tècniques per aportar visites al nostre web. Però és molt probable que també hagueu escoltat el concepte “un SEO”. Per exemple:

"Un SEO ha auditat el meu web i m'ha dit que està mal optimitzat"

Com ja haureu intuït, el concepte “un SEO” s'utilitza per definir la persona que s'encarrega d'aplicar el treball de posicionament web: s'ha convertit en un càrrec o una professió.

Com es treballa el SEO?

Arribats a aquest punt hem definit què és el SEO, per a què serveix i quina importància té. Però a l'hora de començar a treballar en el posicionament orgànic d'un web, què hem de fer?

En un escenari ideal, hauríem de començar per definir la nostra estratègia SEO. Hi estudiaríem a quin context ens enfrontarem (sector i competidors), quina demanda tindran els nostres productes (estudi de paraules clau i tendències de cerca), i en quin estat es troba el nostre web (auditoria SEO).

Un cop definida la nostra estratègia, passaríem a implementar accions. Depenent del que s'ha detectat en el primer pas, la càrrega de treball es repartirà en un tipus o un altre de tasques. A grans trets podem classificar-les en 3 grans grups, que de vegades es coneixen com els 3 pilars del SEO:

 • SEO tècnic. Concentra totes aquelles modificacions que podem fer en un web a nivell de codi: estructura i enllaçat intern, velocitat de càrrega o etiquetatge HTML, entre d'altres.
 • Continguts. La generació de textos i la inclusió d'imatges o vídeos de qualitat és un altre dels principals eixos del SEO.
 • Linkbuilding. Els enllaços externs que rep el nostre web des d’altres portals o blocs també tenen influència en el SEO.


SEO Tècnic

De vegades, també podreu veure categoritzats els dos primers punts (SEO tècnic i Continguts) com a SEO on-site, fent referència al fet que són accions que podem executar al nostre propi web. Mentre que el tercer, Linkbuilding, sol atribuir-se, juntament amb altres accions, al SEO off-site: aquell que es fa fora del nostre lloc web.

El punt de partida del SEO pot ser tant un web ja existent, com un que es trobi en el procés de desenvolupament. Fins i tot si encara no sabem quin projecte desenvolupar o com enfocar-lo, el SEO ens pot aportar informació sobre la seva viabilitat si volem fer servir aquest canal de visites.

El procés SEO: indexació i rànquing

Si volem començar a treballar el posicionament orgànic al nostre web, cal tenir molt clar com funciona el procés d'indexació i rànquing. Comença amb un motor de cerca descobrint una URL i acaba quan decideix mostrar-la entre els seus resultats.

El descobriment d'una URL (o d'una web sencera si és nova) requereix que informem d'alguna manera al motor de cerca de la seva existència. Això pot realitzar-se de diverses maneres, sent les més comunes les següents:

 • Enllaçant la nova URL des d'una altra que ja formi part de l'índex del cercador.
 • Donant d'alta el nostre web a les eines pròpies dels motors de cerca (per exemple, Google Search Console).
 • Creant un fitxer Sitemap amb totes les nostres URLs.

Si no ho fem, el nostre web estarà “aïllat” per als motors de cerca, i aquests no seran capaços de trobar-lo.

Un cop un cercador troba la nostra URL, intentarà accedir al seu codi per rastrejar-la. En aquest punt, de vegades hi ha impediments als cercadors per evitar que rastregin les nostres URLs. Moltes vegades, de manera no intencionada. Si fem això, els motors de cerca no seran capaços d’accedir al nostre web. Alguns dels exemples més habituals d'aquesta pràctica són:

 • robots.txt: aquest fitxer s'allotja al nostre web i conté una sèrie de directrius perquè els motors de cerca sàpiguen quin contingut han de rastrejar. Hi ha una regla que indica URLs a les quals no volem que hi accedeixin els cercadors, bloquejant efectivament el seu rastreig.
 • Seguretat: el servidor que allotja el nostre web pot estar configurat per bloquejar l'accés dels bots de rastreig dels cercadors.
 • Codis de resposta incorrectes: una mala configuració al nostre web o servidor pot enviar un codi HTTP al cercador indicant-li que no pot accedir a aquestes URL o que no estan disponibles.

Si el motor de cerca té èxit en el rastreig, decidirà si inclou o no aquesta URL en el seu índex. Aquesta elecció estarà condicionada pel codi del nostre web, el seu contingut i altres variables que controla el mateix motor de cerca. Pel que tenim a la nostra disposició alguns mecanismes per evitar que els nostres continguts acabin a l'índex d'un cercador, com per exemple:

 • Etiqueta robots amb valor noindex: al codi HTML de cada URL podrem especificar aquesta etiqueta per indicar que no volem que s'inclogui a l'índex dels cercadors. També es pot implementar com a capçalera de resposta HTTP.
 • Etiqueta Canonical: podem indicar una URL alternativa a l'actual que volem que el cercador prengui com a principal. Per exemple, si tenim 3 URL molt similars, podem utilitzar-ne 1 com a canònica i les altres 2 apuntaran amb la seva etiqueta Canonical a la primera. Podeu indicar-ho al codi HTML o a les capçaleres de resposta HTTP.
 • Eines pròpies del cercador: per exemple, a Google Search Console comptem amb un apartat per eliminar de l'índex certes URLs.

Si superem aquest pas, el motor de cerca decidirà incloure al seu índex la nostra URL.

Tingueu en compte que, fins aquí, el treball SEO no influeix en el posicionament. Únicament a establir el punt de partida per començar a competir a les pàgines de resultats.

A partir d’ara, quan un usuari faci una consulta a un cercador, aquest determinarà quins resultats presenta i en quin ordre. Aquí intervindran diferents factors o senyals de posicionament, que varien segons el cercador i evolucionen periòdicament. Per això, en aquest sentit, el treball SEO no deixa de canviar.

 

Quins tipus de SEO hi ha?

Com en tota disciplina consolidada, comencen a sorgir classificacions dels diferents elements i dinàmiques que la conformen. El SEO no és una excepció i, depenent de diversos factors, podem establir diferents tipus de categoritzacions.

SEO Local i Internacional

Segons el tipus de negoci, tindrem clients a prop de les nostres oficines, a nivell nacional i, fins i tot, a altres països. El treball de posicionament web variarà segons aquest abast, per la qual cosa de vegades es parla de SEO Local i de SEO Internacional

SEO On-site i Off-site

Una mica més amunt fèiem al·lusió a aquesta classificació. Bàsicament reuneix totes les accions de posicionament que podem aplicar al nostre web al SEO On-site, i aquelles que realitzem fora del nostre web al SEO Off-site.

SEO Tècnic, Continguts i Linkbuilding

En aquest cas, se separen les accions al nostre web segons si afecten el codi, rendiment, etiquetatge o enllaçat (SEO Tècnic); o si concerneixen el propi contingut. I per últim, les tasques per aconseguir enllaços externs: el Linkbuilding.

White Hat i Black Hat SEO

A tots els sectors hi ha petits trucs que podem aplicar per aconseguir resultats a curt termini. De vegades, hi ha qui els pot etiquetar com a poc ètics.

Al SEO també es donen aquest tipus de pràctiques, que es coneixen com Black Hat SEO. Amb elles es busca manipular el funcionament dels motors de cerca per aconseguir un millor posicionament, anant fins i tot contra les seves pròpies polítiques i directrius. Això suposa arriscar-nos a una possible penalització que ens faci desaparèixer dels resultats de cerca.

En contraposició al concepte Black Hat, apareix el terme White Hat SEO. Bàsicament inclou totes les accions recomanades pels motors de cerca i que no van en contra de les seves directrius.

Eines SEO més habituals

Amb la professionalització del posicionament web al llarg dels anys, han anat sorgint eines per facilitar la feina dels SEOs. Algunes les proporcionen els mateixos motors de cerca, mentre que d'altres les ofereixen empreses independents.

Resumirem els principals tipus d'eines SEO que ens facilitaran molt aquesta feina:

 • Investigació de paraules clau: un dels punts de partida de l’estratègia SEO és la detecció de quins termes utilitzen els usuaris en els cercadors. Per obtenir aquestes paraules clau, podem utilitzar eines pròpies dels cercadors (per exemple, el Planificador de paraules clau de Google Ads), o de tercers, com ara Ahrefs o SEMRush.
 • Control del projecte: en tot moment ens interessarà saber com està evolucionant el trànsit orgànic del nostre web i les posicions de determinades paraules clau. De nou, els mateixos cercadors ens ofereixen eines (Google Search Console o Bing Webmaster Tools), així com també plataformes com SERanking o TrueRanker. També podem optar per utilitzar eines d'analítica web general com Google Analytics.
 • Auditories: hi ha eines per simular el rastreig que realitzen els motors de cerca al nostre web. D'aquesta manera, podem avançar-nos a possibles errors i solucionar-los abans que els detectin els mateixos cercadors. També ens indicaran oportunitats de millora quant a etiquetatge HTML i enllaçat intern.
 • Anàlisi de velocitat de càrrega: en els darrers anys, la majoria de cercadors han buscat premiar aquells llocs web que ofereixen una bona experiència d’usuari. Part d'aquest indicador, és la velocitat amb què carrega un web, que podem analitzar amb tests com el de GTMetrix o Google Pagespeed.
 • Detecció d'enllaços externs: atès que els cercadors tenen en compte els enllaços com a factor de posicionament, necessitem tenir la capacitat de detectar altres webs on intentar aconseguir un enllaç cap a la nostra. Aquí cal optar per eines de tercers, com Ahrefs.

Google Search Console

És necessari el SEO?

Arribats a aquest punt, amb ja molta informació sobre el SEO, potser us plantegeu el següent: necessito treballar el SEO al meu web? La resposta a aquesta pregunta, com a moltes altres dins aquesta disciplina, és: depèn.

Cada projecte web té les seves pròpies característiques, a més de les variables del sector al què s'adreça. En alguns webs, el SEO pot ser un canal de trànsit ideal per captar visites de qualitat. En d’altres, podem trobar-nos que el posicionament orgànic poc o res podrà aportar-nos.

Per exemple, si venem un producte nou per al qual encara no hi ha cerques realitzades, el SEO no ens podrà aportar visites. Sempre podrem buscar temes complementaris que posicionar, però potser seria més interessant utilitzar altres canals, com ara la publicitat de Display o les xarxes socials.

Val a dir que molts dels canvis que els motors de cerca han incitat a fer per millorar el posicionament busquen millorar l'experiència dels usuaris. Pel que el treball SEO que apliquem en un web normalment el millorarà en conjunt.

Podeu consultar més informació sobre el SEO i tots els conceptes relacionats al nostre Diccionari SEO. Si decidiu utilitzar el posicionament orgànic per atraure visites al vostre web, no dubteu a contactar amb nosaltres: des de la nostra agència SEO estarem encantats d'ajudar-vos per arribar a dalt de tot.

expert SEO Barcelona
Sobre l'autor/a
Gerard Osan — Expert SEO
Dins del màrqueting online he enfocat la meva carrera professional cap al SEO tècnic i l'analítica web. També dedico una mica de temps a la programació, buscant que el desenvolupament web aporti recursos optimitzats al màrqueting.

Notícies relacionades

Tens un projecte en ment? En volem saber més!