Pla de marketing digital

Pla de màrqueting digital

Davant l'inici d'un nou projecte online, hi ha la temptació de començar ràpidament amb un lloc web i anar realitzant accions de marketing digital a mesura que evoluciona el nostre negoci o marca.

El problema és que, sense una bona base i un anàlisi acurat del context, el nostre projecte difícilment acabarà a bon port.

El Pla de màrqueting digital cobreix les necessitats d'una empresa en aquesta etapa, responent a preguntes com: Quin tipus de continguts necessito al meu web? En quins canals hauré centrar la meva estratègia de màrqueting? Quin és l'estat del sector al qual em dirigiré?
Pla de marketing digital Barcelona

El nostre avantatge: pla de màrqueting digital a mida

Un Pla de màrqueting digital ha de permetre a una empresa valorar la viabilitat d'un projecte web i, si és possible, posar-lo en marxa amb tota la informació necessària per garantir el seu bon desenvolupament durant les primeres etapes del seu cicle de vida.

Per aquest motiu, l'elaboració d'un Pla de màrqueting digital s'ha de fer tenint en compte totes les característiques inherents a l'empresa o el seu projecte i al context en el qual es durà a terme, fugint de recomanacions o concepcions generalistes.

A LA TEVA WEB hem realitzat terme plans de marketing online per a empreses amb projectes variats, des de startups fins a negocis que busquen projecció internacional, o empreses tradicionals que afronten processos de digitalització.

El Digital Marketing Plan respon a moltes de les teves preguntes
Pla de màrqueting digital per a empreses

Quina informació obtindràs amb el nostre Pla de màrqueting digital?

La creació del Pla de marketing online t'aportarà informació i dades sobre:

  • El teu públic objectiu a Internet
  • Mercat i context
  • Competència
  • Disseny web i identitat corporativa
  • Estructura de continguts
  • Canals de marketing online recomanats: SEO, SEM, xarxes socials o email marketing
marketing digital barcelona

Els nostres serveis de consultoria digital:

Els serveis que oferim a matería de consultoria han anat variant d'acord amb les demandes del mercat, i l'evolució d'Internet. Aquests són els serveis que oferim sovint, però podem realitzar estudis especialment per a tu:

Quins són els teus objectius a Internet? T'ajudem